2021 rok w Wilnie: więcej ślubów i więcej noworodków

Żegnając stary rok Wilno liczy, jak bardzo urosło. Choć wskaźnik urodzeń w całym kraju w ostatnich latach spada, w tym roku w stolicy zarejestrowano więcej urodzeń niż w ubiegłym. Do ostatniego tygodnia roku na świat przyszło 6521 noworodków, w 2020 r. – 6332, w 2019 r. – 6751.
Razem z dziećmi, które urodziły się obywatelom Litwy za granicą w tym roku w stolicy zarejestrowano łącznie 10 330 urodzeń. Dla porównania w 2020 r. – 9868, w 2019 r. – 11 118.

Nuotr. Sauliaus Žiūros

Najrzadsze i najpopularniejsze imiona

Najpopularniejszymi imionami w ciągu ostatnich kilku lat pozostają Lukas, Jokūbas, Markas, Emilija, Amelija i Lėja. Wśród najrzadszych imion w tym roku znalazły się takie, jak Amžius, Rytas, Viesulas, Perkūnas, Ateitis, Kopa, Tulpė i Vasara. W tym roku w Wilnie urodziło się 0,6 proc. więcej chłopców niż dziewczynek.

„Na terytorium samorządu wileńskiego – jedynego z samorządów wielkomiejskich – populacja nie zmniejszyła się od dekady. Wręcz przeciwnie, wzrosła aż o 4 proc. Taki przyrost naturalny i rozwój miasta bardzo cieszą”, – mówi Jolanta Kuzmienė, naczelnik Urzędu Stanu Cywilnego Miasta Wilna.
J. Kuzmienė zauważa, że w ostatnich latach bliźniąt rodzi się mniej. W tym roku zarejestrowano 79 par bliźniąt, w 2020 r. – 109, w 2019 r. – 127. Tylko jedna rodzina doczekała się w tym roku trojaczków, po dwie w zeszłym roku i dwa lata temu.

Więcej par zawarło małżeństwa, 23 wesela odbędą się w Sylwestra

Liczba zarejestrowanych małżeństw, która spadła w ubiegłym roku, w tym roku ponownie wzrosła. W 2021 r. zarejestrowano łącznie 5001 małżeństw: w Urzędzie Stanu Cywilnego pobrało się 2131 para, ceremonie wyjazdowe w upatrzonych przez młodych miejscach wybrało 269 par, do rejestru włączono też 854 ślubów kościelnych, a 1747 par pobrało się za granicą. W ubiegłym roku zarejestrowano kilkaset małżeństw mniej – 4800.

„W tym roku przedstawiliśmy nowożeńcom nowość – możliwość zawarcia małżeństwa w plenerze w najpiękniejszych miejscach Wilna, w otoczeniu zieleni: w skwerze przy Pałacu Ślubów, w Ogrodzie Bernardyńskim, w Skwerze Reformatów. Zdecydowaliśmy się zaoferować wileńskie tereny zielone na ceremonie zaślubin, widząc chęć młodych ludzi do zawarcia małżeństwa w plenerze”, – mówi kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Miasta Wilna.

Popularne pozostaje wzięcie ślubu 31 grudnia – w tym roku aż 23 pary zawrą związek małżeński w Sylwestra. Często daty są wybierane z uwzględnieniem „magii” liczb – 12 lutego 2022 r. związek małżeński zawrze 18 par, a na 22 lutego 2022 r. zarejestrowało się już 5 par.

Jeżeli chodzi o miejsca, wybrane przez młodych ludzi, najwięcej ślubów odbyło się w tym roku w Ratuszu Wileńskim, Ogrodzie Botanicznym, Pałacu w Werkach, bardzo częsty wybór – tarasy hoteli, restauracji, podwórka, sale. Po zaoferowaniu otwartych przestrzeni do rejestracji małżeństw, najpopularniejszym miejscem w okresie letnim był skwer przy Pałacu Ślubów i Ogród Bernardyński. W tym roku młodzi ludzie przysięgli też sobie miłość w wyjątkowym miejscu – w Zamku Giedymina.