Wilno szuka wszystkich możliwych sposobów zrekompensowania kosztów ogrzewania

Ponieważ ceny gazu ziemnego w Europie wciąż rosną, stolica stara się zmniejszyć coraz wyższe rachunki za ogrzewanie dla mieszkańców Wilna. W ramach nowo uchwalonego trybu, w tym roku rekompensatę za ogrzewanie może otrzymać dwa razy więcej osób, a jeśli rekompensata jest niewystarczająca lub nie należy się, mieszkańcy mogą skorzystać z opcji odroczenia płatności.

W ostatnich trzech miesiącach ubiegłego roku ponad 19 tys. osób skorzystało z rekompensaty za ogrzewanie swoich domów. Wilnianie otrzymali odszkodowanie w wysokości prawie 1,5 mln EUR (1 478 285 EUR). Koszty rekompensaty wzrosły 4,9 razy porównując październik z listopadem, a za grudzień wzrosły 3 razy w porównaniu z listopadem. W tym roku (do południa 13 stycznia) wpłynęło już 3919 wniosków od mieszkańców.

„To naturalne, że zwiększone rachunki za ogrzewanie niepokoją, ale bardzo ważne jest, aby przypominać mieszkańcom o skorzystaniu z ich prawa do rekompensaty. W tym roku jest dostępnae dla większej liczby osób, a ze względu na sytuację wyjątkową posiadane mienie chwilowo nie jest wyceniane. Stworzyliśmy mechanizm odroczenia płatności dla mieszkańców Wilna, którzy nie mogą otrzymać rekompensaty, co pozwala im obniżyć rachunki za ogrzewanie”, – mówi Tomas Gulbinas, wicemer Wilna.

Ponieważ cena gazu na rynku jest obecnie rekordowo wysoka i sytuacja nie zmieni się w najbliższej przyszłości, władze Wilna udzielają mieszkańcom najważniejszych odpowiedzi na temat rekompensat za ogrzewanie.

Gdzie mieszkańcy Wilna mogą dowiedzieć się o wysokości rekompensaty?

Mieszkańcy Wilna mogą sprawdzić wysokość rekompensaty korzystając z kalkulatora www.spis.lt.

Jak mieszkaniec może ubiegać się o rekompensatę?

Mieszkańcy mogą złożyć wniosek drogą elektroniczną na stronie www.spis.lt , tel. 8 700 35545, e- mailem [email protected] lub odwiedzając Centrum Obsługi Klienta przy Konstitucijos pr. 3 (tylko z paszportem możliwości).

Czy rekompensata za ogrzewanie zależy od sposobu ogrzewania?

Z rekompensaty za ogrzewanie można skorzystać niezależnie od rodzaju wykorzystywanego ogrzewania, tj. korzystając zarówno z ciepła sieciowego, jak i innych paliw (drewno opałowe, węgiel, gaz itp.), przysługuje także rekompensata za wodę pitną i ciepłą.

Czy przy ubieganiu się o rekompensatę wycenia się mienie?

Posiadane mienie (ze względu na sytuację wyjątkową) nie jest wyceniane przy przyznawaniu rekompensaty.

Czy wniosek o rekompensatę musi składać jedna czy wszystkie osoby mieszkające razem?

Rekompensata za ogrzewanie opiera się na całkowitych dochodach osób deklarujących miejsce zamieszkania w lokum, więc aby ją otrzymać, wszystkie osoby samotne lub rodziny, które zadeklarowały miejsce zamieszkania lub wynajmują mieszkanie, muszą złożyć o to osobny wniosek.

Czy wielodzietna bezrobotna mama ma prawo do rekompensaty?

Prawo do rekompensaty przysługuje, jeżeli w przypadku dzieci ustalono ojcostwo i matka zawarła zatwierdzoną przez sąd umowę dotyczącą alimentów; matka zarejestrowała się w Urzędzie Pracy; jeśli rodzina wynajmuje lokum – została zawarta prawna umowa najmu; a w przypadku innych osób zadeklarowanych w mieszkaniu składają one wnioski i in. Jeżeli rodzina podlega opiece kuratorskiej lub jeden z członków rodziny zostanie uznany za niepełnosprawnego i jedynie nie została rozstrzygnięta kwestia alimentów dla dzieci, wniosek może zostać rozpatrzony w trybie wyjątkowym.

Co ile czasu należy składać wnioski o rekompensatę?

Rekompensaty przyznawane są przez trzy miesiące od miesiąca złożenia wniosku. W zależności od okoliczności danej osoby (zmieniony skład rodziny, stan cywilny, dochody itp.) rekompensata może być przyznana na krótszy okres (jeden/dwa miesiące) lub dłuższy (pół roku). Każdorazowo składany jest wniosek, a osoba otrzymuje informację o okresie, za jaki przysługuje rekompensata wraz z informacją o ustalonym prawie do rekompensaty.

Dlaczego muszę zapłacić cały rachunek, a potem czekać kilka miesięcy na zwrot pieniędzy?

Decyzję o prawie do rekompensaty podejmuje się w ciągu miesiąca od złożenia wniosku wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami. Po podjęciu decyzji dane są przekazywane organom odszkodowawczym (dostawcom ciepła). W niektórych przypadkach osoby fizyczne otrzymują rachunek na całą kwotę, ale na następnym rachunku za należny okres już zostanie zastosowana rekompensata.

Na przykład, jeśli złożyłeś wniosek o odszkodowanie 28 grudnia za okres od 1 października, a wniosek i decyzja o wypłacie rekompensaty zostały przyjęte 3 stycznia, dane przekazano do wileńskich sieci ciepłowniczych 7 stycznia. Mieszkaniec otrzyma informację o skorygowanej rekompensacie w lutym. Tak więc rekompensata za okres od 1 października zostanie zastosowana dopiero w lutym – po 4 miesiącach.

Wraz ze wzrostem napływu wniosków odszkodowawczych istnieje ryzyko, że wydłuży się czas ich rozpatrywania i oczekiwania na pieniądze.

Oprócz trudności z opłaceniem rachunków za ogrzewanie mam też trudności z opłaceniem kosztów renowacji. Czy przysługuje mi pomoc?

Właściciele mieszkań, którzy otrzymują rekompensatę za ogrzewanie, mogą również ubiegać się o ustalenie prawa do spłaty kredytu i odsetek w przypadku modernizacji budynku mieszkalnego.

Rekompensata za ogrzewanie nie przysługuje. Czy są jakieś inne ulgi, z których mógłbym skorzystać w tym sezonie grzewczym?

Jeśli rekompensata za ogrzewanie nie przysługuje lub jest niewystarczająca, obciążenie finansowe można zmniejszyć, korzystając z opcji odroczenia płatności za ogrzewanie w Wilnie.

Jeśli się korzysta z tej możliwości, wysokość rachunku za ogrzewanie w tym sezonie nie przekroczy 35% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego.

Na przykład, jeśli w grudniu zeszłego roku zapłaciłeś 60 EUR za ogrzewanie i ciepłą wodę, a w tym roku rachunek wynosi 120 EUR, to musisz zapłacić 81 EUR w terminie podanym na rachunku. Pozostała część płatności, w tym przypadku 39 EUR, zostaje odroczona do końca sezonu grzewczego, na wybrany przez Ciebie okres (od 1 do 18 miesięcy).

Model odroczenia płatności nie jest stosowany automatycznie, dlatego przed końcem sezonu grzewczego należy zgłosić się do Centrum Obsługi Klienta Wileńskich Sieci Ciepłowniczych, Spaudos g. 6-1, Wilno, lub zadzwonić pod nr tel. 19118.

Jak stosowana jest rekompensata?

Rekompensata za ogrzewanie należna mieszkańcom nie jest wypłacana ani gotówką, ani przelewem na konto bankowe. Mechanizm rekompensaty działa w następujący sposób: kwotę rekompensaty otrzymuje usługodawca, który potrąca ją z rachunku za ogrzewanie i zaznacza to w powiadomieniu o płatności.

Kwoty wyrównawcze przelewane są na wskazane konto bankowe tylko w przypadku, gdy do ogrzewania lokum wykorzystywane są inne paliwa – gaz, prąd, paliwa stałe (drewno opałowe, torf, węgiel).