Wilno przyspiesza o miesiąc zapisy do przedszkoli

Nuotr. Sauliaus Žiūros

Wilnianie powitają lato wiedząc, do którego przedszkola będzie chodziło ich dziecko – stolica o miesiąc przyspiesza tworzenie grup wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego.

Do 1 lutego dyrektorzy placówek wprowadzą do systemu informacyjnego informacje o planowanej do przyjęcia liczbie dzieci, ich wieku, języku nauczania i metodyce nauczania. Do 15 lutego potrwa analiza zamieszczonych danych. Od 15 do 28 lutego dane będą potwierdzane. Od 1 do 10 marca dane dla rodziców (opiekunów) zostaną zamieszczone w Internecie. W tym czasie będzie można sprawdzić, czy grupy są kompletowane w określonych placówkach, ile dzieci i w jakim wieku zostanie przyjętych. Rodzice (opiekunowie) będą mogli w razie potrzeby poprawić wniosek. Przydział dzieci do grup odbędzie się w dniach od 18 do 31 marca. Należy zaznaczyć, że rodzice (opiekunowie) nie będą mogli redagować i składać wniosków podczas tworzenia grup, tj. od 18 do 31 marca.

Rodzice (opiekunowie) będą musieli podpisać umowy elektroniczne w ciągu 10 dni kalendarzowych. Po wykreśleniu z list dzieci, których rodzice (opiekunowie) nie podpisali umów, na wolne miejsca zostaną przesunięte dzieci z kolejki, będzie też można zamienić lub złożyć wniosek na wolne miejsca, rekrutacja będzie odbywać się na bieżąco.

„Zmieniając procedurę przyjmowania dzieci do grup wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego w placówkach oświatowych, dążymy do uproszczenia tego procesu i uniknięcia przypadków nadużyć, gdy podczas tworzenia grup jest redagowany lub składany nowy wniosek. Ponadto krótszy czas na podpisanie umów pozwoli tym, którzy pozostali w kolejce, szybciej trafić na wolne miejsca”, – mówi Edita Tamošiūnaitė, wicemer Wilna.

Terytoria przydzielone placówkom wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego pozostały bez zmian. Dane o nowych placówkach, które pojawiły się na liście, są dostępne w Internecie.