Wilno stanie otwartą się szkołą: miasto wygrało milion USD w Globalnym Wyzwaniu Burmistrzów

Wilno pokonało 600 miast świata i wygrało 1 mln USD w ramach organizowanego przez założoną przez burmistrza Nowego Jorku Michaela Bloomberga fundację Bloomberg Philanthropies Globalnego Wyzwania Burmistrzów 2021-2022. Zwycięstwo stolicy Litwy zapewnił pomysł przekształcenia całego miasta w otwartą szkołę. Zwycięzcami zostało łącznie 15 miast na całym świecie, których pomysły uznano za pomocne w przyspieszeniu powrotu do normalności po pandemii COVID-19. W wyzwaniu wzięło udział łącznie 631 miasto.

„Pandemia pokazała potrzebę poszukiwania sposobów na zapewnienie i zróżnicowanie procesu uczenia się w nieprzewidywalnych warunkach. Dlatego narodził się projekt Wilna jako otwartej szkoły, który poszerza rozumienie tego, jak może i powinien przebiegać proces nauczania. Fakt, że został doceniony przez światowej sławy fundację charytatywną i został jednym ze zwycięzców, świadczy o tym, że jesteśmy na dobrej drodze. Jestem pewien, że projekt docenią również mieszkańcy miasta”, – mówi Remigijus Šimašius, mer Wilna.

Według niego, nie może być lepszej platformy do nauki niż samo miasto, które ma wszystko – historię, przyrodę, biznes, technologie i inne środki. „Jest to naturalna platforma zintegrowanego uczenia się, która może pomóc przenieść model edukacji z XIX do XXI wieku. Jeśli chodzi o analogie – to, jak Netflix zmienił sposób oglądania filmów, jak AirBnb zmienił hotele, tak ten pomysł musi zmienić edukację w Wilnie”, – mówi mer.

Celem projektu Wilna jako otwartej szkoły jest przekształcenie strefy edukacji po epidemii. Projekt ma na celu przekształcenie miasta w otwartą przestrzeń do nauki poprzez oferowanie aktywnego nauczania mieszanego, łączącego tradycyjne lekcje w klasach z nauką na odległość w miejskich muzeach, parkach i innych miejscach publicznych, a także korzystanie z biblioteki lekcji online. Szkoły będą miały możliwość zorganizowania procesu edukacyjnego we współpracy z instytucjami publicznymi i prywatnymi.

„Z jednej strony pandemia wymusiła nagły przełom w wykorzystaniu technologii cyfrowych w edukacji, z drugiej pozbawiła żywych kontaktów społecznych. Celem naszego projektu jest zrównoważenie skrajności i stworzenie mieszanego systemu edukacji, w którym najnowsze technologie łączą się z prawdziwie eksperymentalnymi działaniami w mieście”, – mówi Tomas Gulbinas, wicemer nadzorujący projekt.

W ramach projektu szczególna uwaga zostanie zwrócona na nauczycieli. Zaoferowane zostaną im tymczasowe staże w różnych firmach, stworzona platforma współpracy, przeprowadzone specjalne szkolenia podnoszące kompetencje.

Pomysł został opracowany przez zespół siedmiu pracowników Urzędu Miasta Wilna w ciągu czterech miesięcy przed złożeniem ostatecznego wniosku do fundacji Bloomberg Philanthropies.

Fundacja Bloomberg Philanthropies nie tylko zapłaci 1 mln USD na realizację projektu Wilna jako otwartej szkoły, ale też zapewni niezbędną pomoc techniczną i doradztwo przez cały trzyletni okres jego realizacji.

„Ponieważ świat stara się złagodzić ogromny wpływ pandemii na zdrowie publiczne i gospodarkę, miasta są gotowe do wdrażania innowacyjnych pomysłów. 15 naszych zwycięzców oferuje odważne, wykonalne plany poprawy zdrowia, zmniejszenia bezrobocia, wzmocnienia pozycji kobiet i inne. Razem poprawią życie milionów swoich mieszkańców, a najbardziej udane rozwiązania mogą zainspirować inne miasta na całym świecie do ich zastosowania”, – powiedział Michael R. Bloomberg, założyciel i szef fundacji Bloomberg Philanthropies oraz firmy Bloomberg L.P., działającej w dziedzinie technologii finansowych, danych i mediów, 108. burmistrz Nowego Jorku.

15 zwycięskich miast znajduje się w 13 krajach na sześciu kontynentach, reprezentując łącznie ponad 30 milionów mieszkańców. Na konkurs, który rozpoczął się w styczniu 2021 r. swoje pomysły zgłosiło łącznie 631 burmistrzów z 99 krajów.

W tym roku po raz pierwszy konkurs objął cały świat. Do tej pory wyzwanie burmistrzów Bloomberg Philanthropies odbyło się czterokrotnie w różnych regionach: w 2013 i 2018 r. – w USA, w 2014 r. – w Europie, w 2016 r. – w Ameryce Łacińskiej.

Wśród dotychczasowych zwycięzców konkursu znalazły się projekty skupiające się na różnych obszarach społeczno-gospodarczych, takie jak projekt Los Angeles (Kalifornia) mający na celu rozwiązanie kryzysu bezdomności w mieście poprzez ułatwienie i obniżenie kosztów budowy dodatkowych mieszkań oraz projekt Sztokholmu (Szwecja) przekształcania odpadów roślinnych w biowęgiel w celu promowania wzrostu roślin lub projekt Barcelony (Hiszpania), który dzięki technologiom pomaga starszym osobom budować wspólnoty.

Fundacja Bloomberg Philanthropies ma na celu zapewnienie lepszego życia jak największej liczbie mieszkańców świata, koncentrując się na pięciu kluczowych obszarach, takich jak: sztuka, edukacja, środowisko, innowacje w rządzeniu i zdrowie publiczne. Na inicjatywy Bloomberg Philanthropies przeznacza się większość zysków Bloomberg L. P., założonej w 1981 r. W 2021 r. fundusz zainwestował 1,66 mld USD w działalność na całym świecie.