Zapisy do stołecznych szkół rozpoczynają się 1 marca: co warto wiedzieć?

Od 1 marca rozpoczyna się rejestracja elektroniczna do wileńskich szkół na rok szkolny 2022-2023. Elektroniczne wnioski można składać do 31 maja, dlatego spieszyć się nie trzeba – termin złożenia wniosku nie ma wpływu na pierwszeństwo. Jeżeli do wybranej szkoły dzieci są przyjmowane w drodze konkursu lub szkoła realizuje programy w zakresie kształcenia specjalistycznego (inżynieria/sport), stosuje elementy określonego systemu pedagogicznego, wnioski należy złożyć wcześniej – do 31 marca. Zachęcamy również mieszkańców do zapoznania się z procedurami rekrutacji do placówek oświatowych, które są publikowane na ich stronach internetowych lub w sekcji „Aktuali informacija” („Informacje bieżące”) na stronie www.svietimas.vilnius.lt oraz do złożenia wnioskowanych/wymaganych dodatkowych dokumentów w odpowiednim czasie.

Złożenie wniosku jest proste i wygodne – wystarczy zarejestrować się na svietimas.vilnius.lt, logując się przez bankowość elektroniczną lub inne elektroniczne narzędzie identyfikacyjne.

  • Elektroniczne wnioski muszą składać rodzice pierwszaków, także uczniów, którzy zmieniają szkołę, przechodzą z progimnazjum do gimnazjum, przenieśli się do stolicy.
  • Uczniowie przenoszący się na wyższy poziom edukacji – do klasy piątej, dziewiątej (I gimnazjum ) lub III gimnazjum – w tej samej szkole, składają wniosek w swobodnej formie do dyrektora szkoły.

Jakie innowacje wejdą w życie w 2022 roku?

2 lutego 2022 r. Rada Miasta Wilna podjęła decyzję nr 1-1316, która aktualizuje Opis procedury przyjmowania do szkół ogólnokształcących miasta Wilna (dalej – Opis) oraz mapy terytoriów, obsługiwanych przez poszczególne szkoły ogólnokształcące. Z terytoriami, przypisanymi do szkół można zapoznać się na stronie https://maps.vilnius.lt/maps_vilnius/.

Decyzją Rady doprecyzowano i uzupełniono kryteria przyjmowania dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, dzieci adoptowanych, dzieci podopiecznych, dzieci członków korpusu dyplomatycznego oraz dzieci przenoszonych żołnierzy zawodowej służby wojskowej Systemu Obrony Narodowej Republiki Litewskiej. Kryterium wynajmowanego mieszkania straciło ważność. Uzupełniono kryteria dla dzieci, w przypadku których czas zadeklarowania miejsca zamieszkania przez jednego z rodziców (opiekunów, kuratorów) i samego dziecka na terytorium, przypisanym do szkoły wynosi 6 lat lub więcej (termin zadeklarowania podczas pierwszego posiedzenia jest obliczany według danych z 1 czerwca, podczas kolejnych posiedzeń uwzględniana jest data posiedzenia), przyznawane są 4 punkty.

Stworzono również warunki poprawienia wniosków elektronicznych dla osób, które chciały trafić do szkół organizujących konkursy, realizujących specjalne programy kształcenia lub stosujących elementy specjalnego systemu pedagogicznego, i do nich nie dostały się (el. wnioski można będzie poprawiać w dniach 30-31 maja), warunki trafienia do szkoły bez kolejki dla dzieci uprawnionych do pomocy społeczno-pedagogicznej, pomocy specjalistyczno-pedagogicznej i specjalistycznej. W Opisie zachowano warunek dotyczący prawa pierwszeństwa osób niepełnosprawnych fizycznie w dostępie do najbliższej przystosowanej szkoły.

Najważniejsze wskazówki dotyczące wypełniania wniosku elektronicznego

Wypełniając wniosek elektroniczny każdy ma możliwość wskazania 3 placówek edukacyjnych. Należy zauważyć, że jedna z trzech wybranych szkół musi być zgodna z zadeklarowanym miejscem zamieszkania. W razie niewskazania szkoły wg zadeklarowanego miejsca zamieszkania

system nie pozwoli na złożenie wniosku.

Wnioski wypełnione w elektronicznym systemie są automatycznie przekazywane do wszystkich wymienionych we wniosku szkół, które organizują rekrutacje.

Jeśli szkoła otrzyma więcej zgłoszeń, niż może przyjąć uczniów, zastosuje się do kryteriów priorytetowych i przyjmowania bez kolejności, określonych w Opisie. Na przykład kryteria pierwszeństwa dotyczą: sierot, dzieci z rodzin wielodzietnych, bliźniaków itp., a także dzieci, w przypadku których czas zadeklarowania miejsca zamieszkania jednego z rodziców i samego dziecka na danym terytorium wynosi od 2 do 6 lat.

Już w maju rodzice otrzymają pierwsze zaproszenia dla dzieci, które brały udział w rekrutacjach do szkół przyjmujących w drodze konkursu lub szkół realizujących programy z zakresu kształcenia specjalistycznego (inżynierskiego/sportowego). Zaproszenia z pozostałych placówek edukacyjnych zostaną wysłane na początku czerwca. Rodzice zostaną również poinformowani osobną wiadomością na podany przez nich adres e-mail. Przedstawiciele uczniów będą musieli potwierdzić przyjęcie jednego z zaproszeń w elektronicznym systemie i podpisać umowę z placówką edukacyjną. Zwracamy uwagę, że dzieci mają możliwość otrzymania wszystkich możliwych zaproszeń z placówek oświatowych i dopiero wtedy podjąć decyzję. Zaproszenia otrzymane w maju z systemu elektronicznego nie znikną do 5 czerwca. Rodzice będą mogli zobaczyć listy zaproszonych uczniów według przypisanego im unikalnego kodu rejestracyjnego (MOK-0000) na stronach internetowych szkół.

Istotne informacje o rekrutacji w systemie elektronicznym są dostępne wszystkim mieszkańcom Wilna w sekcji kształcenia ogólnego na stronie internetowej svietimas.vilnius.lt.

Zdjęcia Sauliusa Žiūry