Coraz więcej budynków w stolicy będzie planowanych w ramach konkursów architektonicznych

Wilno zaktualizowało i rozszerzyło listę obiektów, w przypadku których dla oceny pomysłów architektonicznych będą ogłaszane konkursy na projekty. W taki sposób zostanie zapewnione, że dla nowych obiektów w stolicy zostanie wybrane najbardziej odpowiednie rozwiązanie architektoniczne i lokalizacja. Lista ta została dziś zatwierdzona przez Radę Miasta Wilna.

„Chcemy, aby nowa architektura i przestrzenie publiczne nie powtarzały błędów sowieckiej urbanistyki, ale tworzyły miasto tętniące życiem, otwarte, bezpieczne i atrakcyjne. W tym celu ponad rok temu opracowaliśmy zasady architektury wysokiej jakości, których ściśle przestrzegamy i wymagamy od innych. Od teraz będziemy organizować konkursy architektoniczne dla jeszcze szerszej listy obiektów użyteczności publicznej, znajdując tym samym dla nich najlepsze rozwiązania architektoniczne i zapewniając wydatkowanie środków publicznych na prawdziwie wysokiej jakości budynki i przestrzenie publiczne. Przede wszystkim jest to zobowiązanie wobec siebie, a dla większości deweloperów i projektantów to wyzwanie dotyczące jakości, które jest na pewno do zrealizowania”, – mówi Mindaugas Pakalnis, główny architekt miasta.

Zdj. Sauliusa Žiūry

Innowacje i uzupełnienia

Choć do tej pory obowiązywała lista konkursów architektonicznych, aktualizacja zawiera nowości i uzupełnienia.

Postanowiono, że wymóg udziału w konkursie będzie obowiązkowy przy wykorzystaniu środków budżetu samorządu i państwa, jeżeli obiekty administracyjne, kulturalne, naukowe, medyczne, sportowe, transportowe i specjalnego przeznaczenia lub ich dobudówki mają powierzchnię większą niż 2 tys. m kw. Główny architekt miasta, biorąc pod uwagę sytuację (położenie obiektu w mieście, bliskość do innych obiektów, kontekst urbanistyczny, funkcje obiektu i in. istotne okoliczności) zadecyduje również o potrzebie oceny pomysłów architektonicznych dla obiektów finansowanych z budżetu miasta o powierzchni do 2 tys. m kw. m w drodze ogłoszenia konkursu na projekty lub oceny projektów przez niezależnych ekspertów.

Celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości budynków projektowanych ze środków publicznych, dlatego zaostrzono wymóg organizowania konkursów architektonicznych. Teraz do konkursu będą musiały być zgłaszane budowle o powierzchni od 2 tys. m kw. (wcześniej od 3 tys. m kw.).

Główny architekt miasta będzie podejmował takie decyzje także w odniesieniu do przestrzeni publicznych – placów, skwerów, parków, a także budynków i budowli powstających w przestrzeni publicznej, obiektów małej architektury.

Przy planowaniu budynków sakralnych większych niż 1 tys. m kw. ogłoszenie konkursu architektonicznego również będzie obowiązkowe.

Ogłaszanie konkursów na projekty niezbędne jest w przypadku przekroczenia obowiązującej wysokości zabudowy określonej w Planie ogólnym. Pozwoli to uniknąć planów, które nie wpisują się w kontekst nowego otoczenia sąsiedzkiego oraz planów rozwoju, które nie spełniają dzisiejszych standardów.

Decyzja nie będzie miała zastosowania do projektów, które spełniają wymagania jakościowe rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych określone przez samorząd, a projekty uzyskały pozytywną ocenę Rady Ekspertów ds. Architektury i Urbanistyki Litewskiego Związku Architektów lub Wileńskiej Regionalnej Rady Architektów Litewskiej Izby Architektów, stwierdzającą, że jakość rozwiązań jest wystarczająca i nie jest wymagany konkurs architektoniczny.

Wymagania dotyczące przygotowania konkursów architektonicznych dotyczą również deweloperów prywatnych projektów w Wilnie.

Podobnie jak w poprzedniej procedurze, pozostaje zapis, że konkursy na pomysły architektoniczne będą musiały zostać ogłoszone na planowanie budynków wysokościowych i budowli w określonych przypadkach przewidzianych w dokumentach planowania przestrzennego.

Tak jak poprzednio, ogłoszenie konkursów architektonicznych jest obowiązkowe przy planowaniu budynku o powierzchni ponad 5 tys. m kw. na Starówce, w centralnej części miasta. Dotyczy to budynków o różnym przeznaczeniu – hotelowym, administracyjnym, handlowym, usługowym, kulturalnym, naukowym, medycznym, rekreacyjnym, sportowym, mieszkalnym czy specjalnym. W pozostałej części miasta konkursy architektoniczne będą obowiązywać dla budynków o powierzchni ponad 10 tys. m kw.