Na pierwszym etapie Wilno przeznaczyło ponad 400 tys. euro na kulturę

W oczekiwaniu na 700-lecie Wilna w stolicy nie zabraknie sztuki. Aż 147 projektów kulturalnych otrzymało 418 872 EUR na pierwszym etapie. Do konkursu na projekt w ramach Programu Wspierania Kultury wpłynęło łącznie 277 wniosków.

„Samorząd Wilna, organizując tradycyjny konkurs, wzmacnia kulturę, dając możliwość kontynuowania ulubionych projektów wilnian i rozwijania nowych, nietradycyjnych inicjatyw. Jesteśmy wdzięczni wszystkim, którzy pielęgnują kulturę i którzy w tym trudnym początkowym okresie 2022 r. dają możliwość osobom z różnymi potrzebami aktywnego i sensownego spędzania wolnego czasu. Przyszłe projekty zwracają uwagę na to, że miasto jest w stanie być otwarte i atrakcyjne, a każdy mieszkaniec i gość Wilna może odkryć dla siebie najbliższą sercu i ulubioną działalność”, – mówi wicemer Wilna Edita Tamošiūnaitė.

W 2022 r. w Wilnie odbędą się spektakle dla osób z indywidualnymi potrzebami, warsztaty urbanistyczne i festiwale muzyczne. Kultura Wilna będzie prezentowana także w przestrzeni międzynarodowej, wilnianie i goście miasta zostaną zaproszeni na seanse filmowe pod mostem Liubarto lub po prostu na miejskie łąki. Organizatorzy projektów zachęcą do udziału w nich dzieci, młodzież i seniorów. Planowana jest także realizacja działań promujących tolerancję i inicjatywy wspólnot narodowych.

Zdj. Sauliusa Žiūry

Konkurs obejmuje aż 14 różnych programów finansowania. Oceniano sztuki wizualne, sztuki sceniczne, muzykę, kino, literaturę i działalność wydawniczą, kulturę etniczną i sztukę amatorską, przemysł kulturalny i kreatywny, organizację 700-lecia Wilna, festiwale kultury i sztuki, wynajem powierzchni, edukację kulturalną, sztukę cyfrową, upowszechnianie kultury za granicą i projekty wspólnot narodowych.

W tym roku po raz pierwszy konkurs organizowany jest w dwóch etapach. Pierwszy obejmuje projekty z pierwszego półrocza 2022 r. i dalej realizowane projekty. Drugi etap ma być ogłoszony w kwietniu. Uwzględniono zalecenie niezależnych ekspertów, aby wspierać mniejszą liczbę projektów, ale zwiększać finansowanie na projekt – co najmniej 2 tys. EUR i maksymalnie 5 tys. EUR na projekt.

Finansowanie jest dostępne zarówno dla trwających, jak i nowych projektów. Wnioskodawcami są nie tylko organizacje o dużym doświadczeniu, ale także nowo powstałe.

Informacja o zwycięzcach I etapu konkursu w ramach Programu Wspierania Kultury znajdziesz tutaj.