Do stołecznych przedszkoli przyjęto już ponad 7000 dzieci, pozostało 1700 wolnych miejsc

Nuotr. Sauliaus Žiūros

Po utworzeniu grup przedszkolnych w placówkach wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego podległych Samorządowi Miasta Wilna pozostało jeszcze 1700 wolnych miejsc w grupach różnych wiekowo. Po sprawdzeniu ich dostępności rodzice (opiekunowie) mogą składać nowe wnioski lub edytować już złożone.

Do połowy marca wpłynęło 10 253 wniosków o przyjęcie dzieci do placówek wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego na terenie Samorządu Miasta Wilna. We wniosku rodzice (opiekunowie) mogli wskazać maksymalnie pięć placówek, do których chcieliby wysłać swoje dzieci. W trakcie formowania grup 7440 dzieci zostało przyjętych centralnie według algorytmu przewidzianego w procedurze zapisów do stołecznych przedszkoli. Obecnie ponad 600 umów czeka na podpisanie. Usunięcie z systemu dzieci, których rodzice (opiekunowie) nie podpisali umowy, spowoduje ponowne wysłanie zaproszenia według kolejności. Po przejrzeniu wolnych miejsc rodzice (opiekunowie) będą mogli składać lub edytować już złożone wnioski na zwolnione miejsca.

„Nawet 75 proc. dzieci przyjęto do przedszkoli według wybranego przez rodziców (opiekunów) priorytetu placówki wychowania przedszkolnego lub wczesnoszkolnego. Wszystkich rodziców (opiekunów) dzieci, które nie zostały zapisane jeszcze do przedszkoli, zapraszamy do niezwłocznego skorzystania z wolnych miejsc w kolejce. Osoby, które zdecydują się posłać dzieci do pozarządowych placówek wychowania przedszkolnego, nie powinny zapomnieć o 100 euro rekompensaty”, – mówi wicemer Wilna Edita Tamošiūnaitė.

Zapewniając najmłodszym mieszkańcom stolicy możliwość nauki w ramach programów wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, Wilno dynamicznie rozwija sieć nowych żłobków i przedszkoli: przeprowadza przetargi na wynajem lokali, buduje nowe placówki, remontuje już istniejące. Realizacja wielu projektów planowana jest na najbliższe lata, dlatego oczekuje się, że w znaczący sposób zmniejszy to liczbę oczekujących dzieci w starostwach, najbardziej dotkniętych brakiem placówek wychowania przedszkolnego i przyczyni się do zapewnienia wysokiej jakości usług z zakresu wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego możliwie najbliżej miejsca zamieszkania.

Wszystkie informacje o zapisach do placówek wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego dostępne są na stronie svietimas.vilnius.lt

Dział Marketingu i Komunikacji, vrt@vilnius.lt