Spółka Vilniaus viešasis transportas podnosi pensje pracowników, wynagrodzenia kierowców wzrosną o 5–17 proc.

W celu zapewnienia konkurencyjnych zarobków i zmniejszenia różnic w wynagrodzeniach pracowników zajmujących takie same stanowiska, spółka Vilniaus viešasis transportas (Wileński transport publiczny, VVT), zarządzana przez władze miasta, podnosi pensje. Wynagrodzenia najliczniejszej grupy pracowników – kierowców – wzrosną o 5–17 proc.

Większość pracowników – kierowcy, robotnicy i osoby pracujące w administracji – ma otrzymać wyższe pensje już za kwiecień.

„Bardzo cenimy pracę wykonywaną przez naszych pracowników i chcemy zapewnić im konkurencyjne zarobki, dlatego wynagrodzenie zostanie podniesione dla zdecydowanej większości z nich. Jednocześnie dążymy do zwiększenia przejrzystości i uczciwości systemu wynagradzania, aby osoby na tych samych stanowiskach i o podobnych obowiązkach były wynagradzane finansowo według tej samej zasady. Ponadto będziemy zwracać dużą uwagę na system nagród motywacyjnych, członkowie zespołu otrzymają motywacyjne premie pieniężne za dobre wyniki”, – mówi Darius Aleknavičius, dyrektor generalny VVT.

Doskonaląc system płacowy firma opiera się na dokonanej w 2021 r. ocenie stanowisk, badaniu rynku wynagrodzeń i innych danych. Liczba kategorii stanowisk zostanie zmniejszona, aby system był bardziej przejrzysty i prostszy. Według przedstawiciela firmy ta zmiana to dopiero pierwszy krok – w przyszłości wynagrodzenia członków zespołu będą weryfikowane okresowo, co roku, przy jednoczesnej poprawie wydajności systemu.

VVT ma na celu, aby nowi kierowcy, obecnie o najniższych zarobkach, otrzymywali wynagrodzenia netto w wysokości około 1000 EUR.

Wynagrodzenia pracowników wykwalifikowanych wzrosną średnio o 8–15 proc., w zależności od dziedziny działalności. Wynagrodzenia pracowników administracyjnych wzrosną średnio o 8 proc.

Pracownicy pracujący w terenie i mobilnie otrzymają również kompensację za pracę mobilną, co jeszcze bardziej zwiększy ich dochód netto.

„Zapewnimy również dodatkowe premie dla pracowników, pracujących z wyróżnieniem. Zaoferujemy też nowości – program rekomendacji, w ramach którego będziemy płacić specjalne premie za nowych pracowników zrekrutowanych na polecenie”, – mówi dyrektor generalny VVT.

Wynagrodzenia kierowców w firmie wzrosły również jesienią 2021 r., ale w świetle zmieniającej się sytuacji rynkowej i inflacji podjęto decyzję o ponownej podwyżce płac. Oznacza to, że w latach 2021–2022 VVT przeznaczy na podwyżki wynagrodzeń łącznie 3,2 mln EUR.

Zdj. Sauliusa Žiūry

Cyfryzacja również pomaga zaoszczędzić pieniądze

Środki na podwyżkę wynagrodzeń zostaną przeznaczone z budżetu płacowego firmy oraz z planowanej waloryzacji cen usług.

„W tym roku przeznaczymy maksymalną możliwą kwotę na zwiększenie wynagrodzeń. Pracujemy też nad poprawą efektywności operacyjnej, cyfryzacją części procesów, podniesieniem kompetencji pracowników, zaoszczędzając w taki sposób w tym roku 0,5 mln EUR, z czego część przeznaczymy na dalszy wzrost wynagrodzeń”, – mówi dyrektor generalny VVT.

  1. Aleknavičius dodaje, że w planach nie ma zmniejszania liczby stanowisk. Wręcz przeciwnie, w związku z rosnącym zakresem działań, zespół VVT jest powiększany, obecnie poszukuje się dodatkowych osób do pracy.

VVT zachęca pracowników nie tylko rosnącymi pensjami, ale także świadczeniami. Wszyscy członkowie zespołu objęci są ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków, otrzymują świadczenia po narodzinach dziecka lub utracie członka rodziny. Firma dba również o zdrowie swoich pracowników i wszystkim chętnym oferuje bezpłatne szczepienia przeciwko chorobom wirusowym, a na koniec roku przyznaje premie zdrowotne. Dodatkowy urlop wypoczynkowy przysługuje pracownikom VVT na podstawie stażu pracy. Z okazji świąt wieloletnim pracownikom VVT przyznawane są nagrody pieniężne za zasługi w pracy.

O VVT

UAB Vilniaus viešasis transportas jest spółką należącą do Samorządu Miasta Wilna, która jest odpowiedzialna za obsługę wileńskich tras autobusowych i trolejbusowych, utrzymanie dostępnych pojazdów i niezbędnej infrastruktury. Ma na celu bycie innowacyjną, przejrzystą i wiodącą firmą transportu pasażerskiego na Litwie i w regionie Morza Bałtyckiego. Firma zatrudnia około 1900 osób. Każdego dnia w Wilnie z transportu publicznego korzysta ok. 400 tys. pasażerów.