Mieszkańcy zapraszani są do zgłaszania pomysłów dla Wilna i podziału ponad 300 tys. euro

W tym roku w ramach projektu „Weź udział! Wilno” zostanie rozdysponowanych ponad 300 tys. euro. Projekt obejmie wszystkie starostwa stolicy. Już drugi rok z rzędu mieszkańcy Wilna mają możliwość zaangażowania się w podział budżetu starostw. Po wymyśleniu świetnych pomysłów można samodzielnie zdecydować, które z nich warto wdrożyć w 2023 r.

„Wilno stale się rozwija, zmienia i ulepsza. Chciałoby się, by każdy mieszkaniec czuł się właścicielem swojego miasta. W zeszłym roku testowaliśmy projekt pilotażowy, a w tym roku kontynuujemy go i zapraszamy wszystkich mieszkańców do zastanowienia się, co sprawiłoby, że poczuliby się jeszcze lepiej po powrocie z pracy, w weekend lub w wakacje”, – mówi Lina Koriznienė, dyrektor Urzędu Miasta Wilna.

Do tej pory środki z budżetu miasta przeznaczone na realizację programu poprawy stanu środowiska w starostwach planowali starostowie, sporządzając plany roczne. Od tego roku każdy aktywny mieszkaniec Wilna może przyczynić się do podziału budżetu miasta, akceptacji pomysłów na poprawę środowiska, poszukiwania rozwiązań najbardziej drażliwych problemów oraz wziąć udział w dyskusji.

Mieszkańcy będą mogli proponować rozwiązania problemów istotnych dla społeczności pojedynczo lub grupami osób o podobnych poglądach. Wilnianie mogą zgłaszać propozycje w kategoriach „Zieleń”, „Mała architektura”, „Sport”, „Rekreacja i wypoczynek”. Wszystko będzie działać bardzo prosto: do 7 sierpnia mieszkańcy stolicy zapraszani są do generowania pomysłów na poprawę środowiska, a od 8 sierpnia rejestrować je na platformie http://dalyvauk.vilnius.lt. Jesienią, w listopadzie, odbędzie się głosowanie na na najciekawszą i najbardziej pożądaną propozycję/-e. Samorząd w najbliższym roku wdroży pomysły, które uzyskają najwięcej głosów.

W ubiegłym roku mieszkańcy trzech starostw stolicy – Rossy, Justyniszek i Werek – sami podzielili 64 tys. euro przeznaczonych na środowisko. Mieszkańcy Wilna, którzy są aktywni i dbają o swoje środowisko, zarejestrowali łącznie 100 propozycji poprawy warunków życia swojej społeczności. Ponieważ nie wszystkie pomysły spełniały warunki budżetu partycypacyjnego, o prawo do realizacji rywalizowało 31. Za najlepszy i najbardziej potrzebny pomysł dla społeczności mieszkańcy Rossy uznali urządzenie plaży nad Wilenką, Justyniszek – ścieżkę do spacerów w każdych warunkach pogodowych, a starostwo Werki podzieliło budżet między dwa pomysły: pieniądze przeznaczyło na przyrządy do ćwiczeń i stadiony piłki nożnej w Balsiai.

Mieszkańcy mogą zapoznać się ze wszystkimi terminami, warunkami projektów, konkretnymi kwotami przydzielonymi każdemu starostwu na „Weź udział! Wilno “>>

Dział Marketingu i Komunikacji, vrt@vilnius.lt