Jak zmieni się środowisko życia mieszkańców Wilna w 2022 roku

Dziesiątki kilometrów nowych ścieżek rowerowych i uporządkowanych ulic, setki odnowionych podwórek, jeszcze więcej zieleni i światła w mieście – to prace do wykonania w 2022 r., które zmienią środowisko życia wilnian. Ponad 50 mln euro przeznaczonych na rozwój infrastruktury pomoże stworzyć większe bezpieczeństwo i komfort.

Wszystkie prace będą dostępne w czasie rzeczywistym na interaktywnej mapie: https://bit.ly/3kfG8sb

W stolicy ulicami zarządza się według 12 podstawowych zasad. Główne cele to ochrona i zwiększenie ilości zieleni, zapewnienie większej przestrzeni dla pieszych, przeznaczenie nadmiaru nawierzchni asfaltowej na rozwój ścieżek rowerowych oraz stworzenie bezpieczniejszych przestrzeni dla pieszych. Od tego roku jeszcze więcej uwagi poświęca się analizie zarządzanych ulic i terenów, ocenie ich stanu. W tym celu wykorzystywane jest Centrum Kompetencji spółki UAB Grinda, które wnikliwie ocenia aktualny stan nawierzchni i pomaga przewidzieć priorytety, które ulice, po dokonaniu oceny ich stanu, należy uporządkować w pierwszej kolejności.

Zdjęcia Sauliusa Žiūry

Podobnie jak w roku ubiegłym, w tym roku dużo uwagi poświęca się budowie i rozbudowie ścieżek rowerowych i chodników, a także utrzymaniu podwórek, remontom kapitalnym i przebudowie ulic.

Ponad połowa środków zostanie przeznaczona na kompleksową infrastrukturę – zrównoważoną mobilność, uporządkowanie ulic i podwórek, zazielenienie oraz montaż elementów bezpieczeństwa ruchu.

Zdjęcia Sauliusa Žiūry

Planowana jest również renowacja ponad 30 km ulic, budowa 12 km nowych i uporządkowanie 19 km starych chodników, przełożenie co najmniej 14 km ścieżek rowerowych.

Lista prac planowanych w ciągu roku może zostać uzupełniona, biorąc pod uwagę środki pozyskane na poprawę infrastruktury miasta oraz dane z mniej ruchliwych ulic kategorii D.

Wilnianie odczują pozytywne zmiany również bliżej domu. W różnych dzielnicach zostaną uporządkowane dziesiątki zaniedbanych podwórek i dojazdów, chodniki. W całym mieście planuje się uporządkowanie ponad 260 podwórek. Zostały one wybrane po konsultacjach ze starostami i mieszkańcami dzielnic, oceniono też, stan których podwórek jest najgorszy i wymaga szybkich decyzji. W ciągu roku lista będzie uzupełniana po ocenie możliwości.

Pełny plan poprawy środowiska życia w mieście w tym roku można znaleźć tutaj:

https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-ukis-ir-transportas/gyveniamos-aplinkos-ge rinimo-programa-2022-m/