Zmiany w komunikacji miejskiej w Wilnie: wyższa wydajność przyniesie co roku korzyści finansowe w wysokości 9,1 mln

UAB „Vilniaus viešasis transportas“ (Wileńskie Przedsiębiorstwo Transportu Publicznego, VVT), spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarządzana przez władze miasta, będzie bardziej efektywnie organizować swoją działalność. Od jesieni ubiegłego roku wdraża nowy projekt optymalizacji wydajności pt. Banga (Fala), którego realizacja nie tylko zwiększy konkurencyjność VVT, zapewni jej cyfryzację, ale także poprawi umiejętności pracowników. Projekt co roku przyniesie około 9,1 mln euro korzyści finansowych i umożliwi dalszy ukierunkowany ruch w kierunku zmian.

Według Dariusa Aleknavičiusa, dyrektora generalnego VVT, projekt Banga, który wystartował w listopadzie ubiegłego roku, pomoże zwiększyć elastyczność i szybkość procesów VVT, umożliwi bardziej efektywne zarządzanie aktywami, zwiększy poziom cyfryzacji, a także poprawi umiejętności adaptacyjne organizacji.

„W lutym tego roku projekt wszedł w ostatni etap planu zmian, który zrealizujemy do 2023 r. Choć powszechnie przyjmuje się, że optymalizacja polega na zmniejszeniu liczby pracowników, jednym z głównych celów projektu Banga jest jej zwiększenie. Pomoże to rozłożyć obciążenie kierowców, bardziej celowo organizować pracę i zaoferować mieszkańcom Wilna lepsze usługi transportu publicznego”, – mówi D. Aleknavičius.

Ważny jest również aspekt finansowy

Dyrektor generalny VVT twierdzi, że optymalizacja zapewni lepsze wyniki finansowe i zaoszczędzi co roku znaczną ilość pieniędzy.

„Planujemy, że zmiany już w tym roku poprawią wyniki firmy i przyniosą około 500 tys. euro. W przyszłym roku kwota ta ma sięgnąć około 5,7 mln, a w 2024 r. i w latach kolejnych – 9,1 mln euro rocznie”, – mówi D. Aleknavičius.

Wyjaśnił on, że wewnętrzne zmiany, związane z projektem Banga, będą wymagały też inwestycji w technologie informatyczne, modernizację istniejących systemów i wdrożenie nowych rozwiązań.

„Planowane zmiany wewnętrzne będą miały pozytywny wpływ na wyniki finansowe VVT w dłuższej perspektywie. Ponadto planowane inwestycje pozwolą mieszkańcom Wilna poczuć się bardziej komfortowo podczas podróży. Dzięki zwiększeniu ilości pojazdów transportu publicznego i tras, pasażerowie zaoszczędzą czas i znacznie szybciej dotrą do celu”, – mówi D. Aleknavičius.

Zespół zostanie uzupełniony o 80 nowych pracowników

Cały program zmian Banga składa się z 15 ściśle monitorowanych części. Według D. Aleknavičiusa, największą korzyść finansową –  3,5 mln euro – firma otrzyma zatrudniając nowych kierowców.

„Aby zaspokoić potrzeby mieszkańców, w tym roku musimy pokonać prawie 36 mln km. Jednak przy obecnych możliwościach byłoby to trudne, dlatego planujemy w ciągu roku uzupełnić zespół o 80 nowych pracowników”, – mówi dyrektor generalny VVT.

A. Aleknavičius kontynuuje, że w celu pozyskania nowych pracowników firma nie tylko zwiększa swoją konkurencyjność – część korzyści finansowych, uzyskanych dzięki wzrostowi wydajności, przeznacza na podniesienie płac, jak też intensyfikuje poszukiwania pracowników i zatrudnia uchodźców wojennych z Ukrainy.

Zdj. Sauliusa Žiūry

Sztuczna inteligencja zostanie wykorzystana do efektywnego zarządzania

VVT planuje efektywnie zarządzać swoim taborem poprzez wdrożenie sztucznej inteligencji – nowego systemu zarządzania trolejbusami i autobusami.

„Nowy system zarządzania trolejbusami i autobusami zastąpi dotychczas stosowany manualny proces planowania kierowców i pojazdów, co doprowadziło do niższej niż oczekiwana punktualności przewozów pasażerskich i niedostatecznego wykorzystania taboru transportowego. Nowy system pozwoli na większy przebieg pojazdów, wydajniejszy podział zasobów ludzkich i szybszą zmianę rozkładów jazdy z uwzględnieniem pamięci sztucznej inteligencji”, – mówi przedstawiciel VVT.

Według D. Aleknavičiusa, oceniana jest np. możliwość nieparkowania pojazdów podczas przerw kierowców, ale skierowania ich tam, gdzie są najbardziej potrzebne. Takie rozwiązanie nie tylko zapewniłoby pracownikom odpowiedni wypoczynek, ale także umożliwiło bardziej zrównoważone użytkowanie pojazdów. Pozwoliłoby to na 5 proc. zmniejszyć liczbę pojazdów rezerwowych, a firma otrzymałaby ok. 30 tys. euro więcej dodatkowego dochodu miesięcznie.

Ponadto VVT zachęci kierowców do bardziej ekonomicznej jazdy i wprowadzi motywacyjny system ekologicznej jazdy. Niższe zużycie energii zapewni zrównoważony rozwój firmy i będzie bardziej przyjazne dla środowiska zarówno stolicy, jak i jej mieszkańców.

Inne inicjatywy projektu Banga to poprawa zasobów naprawczych i utrzymania infrastruktury, optymalizacja procesów przygotowania i czyszczenia pojazdów, zwiększenie przychodów z działalności dodatkowej (reklama, wynajem nieruchomości itp.), cyfryzacja funkcji zarządzania ruchem, integracja systemów IT oraz wdrożenie kultury zarządzania Lean.

O VVT

UAB Vilniaus Viešasis transportas jest spółką należącą do Samorządu Miasta Wilna, która jest odpowiedzialna za obsługę wileńskich tras autobusowych i trolejbusowych, utrzymanie dostępnych pojazdów i niezbędnej infrastruktury. Ma na celu bycie innowacyjną, przejrzystą i wiodącą firmą transportu pasażerskiego na Litwie i w regionie Morza Bałtyckiego. Firma zatrudnia około 1900 osób. Każdego dnia w Wilnie z transportu publicznego korzysta ok. 400 tys. pasażerów.