Stolica jest dumna z nowej ulicy, Tolerancijos

Zdj. Sauliusa Žiūry

Wilno to wolność bycia sobą – miasto otwarte na różnorodność i tolerancyjne. Dziś Rada Miasta Wilna zatwierdziła propozycję Komisji Pamięci Historycznej nadania ulicy w pobliżu nabrzeża Wilii, od strony ulicy Upės, idącej w kierunku Białego Mostu, nazwy Tolerancijos.

Symboliczne jest to, że ulica Tolerancijos pojawiła się tuż po Międzynarodowym Dniu Przeciw Homofobii, Transfobii i Bifobii, kiedy Unia Europejska raz jeszcze potwierdziła zobowiązanie do poszanowania, ochrony i realizacji pełnego i równego korzystania z praw człowieka przez lesbijki, gejów, osoby biseksualne, transpłciowe i interpłciowe.

Ulica ta biegnie przez boisko do siatkówki plażowej, park dla deskorolkarzy i rolkarzy w kierunku Białego Mostu.

Zdj. Sauliusa Žiūry

„W ciągu 12 lat w Wilnie zaszły ogromne zmiany: kiedyś marsz LGBT został przeniesiony na ulicę Upės, a teraz w pobliżu Białego Mostu pojawia się ulica Tolerancijos, która będzie zachęcać do tolerancji i przypominać ludziom o zmianach społecznych”, – powiedział członek Rady Vincas Jurgutis.

4 czerwca do Wilna wraca Baltic Pride – marsz „Dla równości i pokoju”. Odbędzie się też konferencja „Otwarte miasta”, a zaraz po marszu, na łące przy Białym Moście w pobliżu ulicy Tolerancijos – koncert Proud Cities.

Już w 2019 r. samorząd stołeczny jako pierwszy w kraju przystąpił do Litewskiej Karty Różnorodności, zobowiązując się do zapewnienia równych szans w miejscu pracy bez względu na wiek, płeć, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne lub narodowość, orientację seksualną i tożsamość płciową oraz przekonania religijne. Oprócz wdrażania narzędzi różnorodności w miejscu pracy, stosowania holistycznego i nieselektywnego podejścia do różnorodności i praw człowieka, wspierania integracyjnego środowiska pracy, pozbawionego uprzednich nastawień, organizacje, które dołączyły do Karty są zaangażowane w kształtowanie polityki różnorodności i stosowanie zasad różnorodności w swoich działaniach, procesach zarządzania i kulturze.

Samorząd Wilna będzie nadal będzie demonstrować przywództwo w dziedzinie różnorodności i równych szans. Dopiero stworzenie wewnętrznej kultury pracy opartej na tych zasadach zapewni wszystkim mieszkańcom Wilna możliwość korzystania z usług w mieście bez jakiejkolwiek dyskryminacji.

Dziś Rada nadała też bezimiennym ulicom starostwa Ponary nazwy miast litewskich – Możejek, Elektren i Płungian.

Zdj. Sauliusa Žiūry

Dział Marketingu i Komunikacji, vrt@vilnius.lt