Zatwierdzono ulepszone propozycje projektowe dotyczące kompleksu Stadionu Narodowego

Zgodnie z uwagami otrzymanymi podczas dyskusji, Samorząd Wilna zatwierdził ulepszone propozycje projektowe, dotyczące Wielofunkcyjnego Kompleksu Zdrowia, Edukacji, Kultury i Promocji Zatrudnienia, które zostały przygotowane przez amerykańską firmę architektoniczną Populous wraz z litewską firmą Cloud architektai.

Planuje się, że pod adresem Ozo g. 27 (w dzielnicy Szeszkinie) powstanie osiem budynków – stadion narodowy, centrum sportowe, dwa boiska do piłki nożnej, strefa rozgrzewki lekkoatletycznej, stadion lekkoatletyczny, centrum kultury i przedszkole na 300 miejsc.

Według Mindaugasa Pakalnisa, głównego architekta w Urzędzie Miasta Wilna, zatwierdzenie propozycji projektowych wielofunkcyjnego kompleksu oznacza, że zaakceptowano główną ideę rozwiązań, główne rozwiązania funkcjonalne, przestrzenne, architektoniczne, ale wraz z wymaganiami szczególnymi dla projektu technicznego projektanci otrzymają informacje, jak projekt ma być doskonalony. W trakcie przygotowania projektu technicznego zostaną przeprowadzone konsultacje z zaangażowanymi instytucjami, zainteresowanymi środowiskami (np. sportowymi, lokalnymi), a w przypadku istotnych zmian rozwiązania zostaną ponownie zaprezentowane opinii publicznej zgodnie z wymogami prawnymi.

„Dziękujemy architektom i członkom społeczeństwa, którzy brali udział w dyskusjach dotyczących projektu, za ich uwagi, które pomogą nam sformułować wymagania szczególne, dotyczące dalszego ulepszania projektu do osiągnięcia jakościowego wyniku”, – powiedział M. Pakalnis. – W poprawionym projekcie powrócono do czystszego, bardziej spójnego rozwiązania architektonicznego, bardziej zgodnego z pierwotnym wizerunkiem oferty konkursowej. Przygotowując projekt techniczny, projektanci będą musieli poprawić nie tylko wygląd architektoniczny poszczególnych budynków, ale także rozwiązania funkcjonalne, tj. wjazdy i wyjazdy, zapewnić sprawne połączenia z otoczeniem, stworzyć funkcjonalną strukturę, estetyczne, komfortowe, humanitarne środowisko, spełnić stawiane miastu kryteria dostosowania otoczenia do potrzeb wszystkich osób, kryteria kształtowania krajobrazu”.

Podczas prezentacji najwięcej pytań padło na temat planowanej infrastruktury komunikacyjnej wokół stadionu. Rozwiązania te są przewidziane w innym projekcie modernizacji ulic Ozo, Ukmergės i Siesikų.

W październiku 2021 r. Urząd Miasta Wilna, Ministerstwo Oświaty, Nauki i Sportu oraz fundusz inwestycyjny BaltCap Infrastructure Fund podpisały umowę koncesyjną. Obecnie trwa rozbiórka rozpoczętych i niedokończonych konstrukcji stadionowych, którą prowadzi firma Vilnius BTD.

Dział Marketingu i Komunikacji, vrt@vilnius.lt