Przygotowanie do zakazu spalania węgla i torfu: Wilno zaproponuje skorzystanie z pomocy finansowej na wymianę zanieczyszczających powietrze kotłów grzewczych

Wilno rozpoczyna przygotowania do zakazu spalania węgla i brykietów z torfu, który wejdzie w życie w czerwcu 2023 r. W środę Rada Miasta Wilna podjęła decyzję o przyznaniu dofinansowania osobom, które zdecydowały się na przekształcenie urządzeń grzewczych na paliwa kopalne na urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła energii lub podłączenie do scentralizowanych sieci ciepłowniczych.

„Paliwa kopalne są setki razy bardziej zanieczyszczające niż biomasa i dziesiątki tysięcy razy niż sieci ciepłownicze, nie wspominając o energii odnawialnej. Zakaz spalania węgla i torfu jest konieczny dla zdrowia i wygody nas wszystkich, ale jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że taka zmiana będzie wymagała inwestycji. Aby zmniejszyć obciążenie finansowe mieszkańców, proponujemy skorzystać z mechanizmu częściowej rekompensaty”, – mówi zastępca mera Wilna Valdas Benkunskas.

Tym, którzy zmienią metodę ogrzewania na mniej zanieczyszczającą, państwo oferuje centralnie różne mechanizmy kompensacyjne. Mieszkańcom, którzy zdecydują się na zamianę kotłów na paliwo kopalne na instalacje wykorzystujące energię odnawialną, Agencja Zarządzania Projektami Środowiskowymi (APVA) zwróci 50 proc. kosztów, a dla osób z mniejszymi dochodami – aż 85 proc. kosztów. Tymczasem osoby, które chcą podłączyć się do sieci ciepłowniczych, mogą ubiegać się o zwrot 50 proc. kosztów, składając wniosek do Agencji Zarządzania Projektami Środowiskowymi.

Z kolei Samorząd Miasta Wilna pokryje kolejne 15 proc. kosztów w ramach każdego programu rekompensat.

„Zgodnie z tą procedurą osoby o niskich dochodach, które przestawią się na rozwiązania grzewcze wykorzystujące wyłącznie odnawialne źródła energii, nie poniosą żadnych kosztów. A dla wszystkich pozostałych mieszkańców intensywność finansowania przy przejściu na odnawialne źródła energii lub podłączeniu do sieci ciepłowniczych wzrośnie do 65 proc.”, – wyjaśnia V. Benkunskas.

Należy jednak podkreślić, że osoby ubiegające się o częściowe dofinansowanie od Samorządu Miasta Wilna będą musiały najpierw otrzymać świadczenie wyrównawcze od APVA, zgodnie z działaniami zatwierdzonymi w ramach Programu Zmian Klimatycznych.

Osoby fizyczne zmieniające instalacje grzewcze na paliwa kopalne na OZE Osoby fizyczne o niskich dochodach zmieniające instalacje grzewcze na paliwa kopalne na OZE Osoby fizyczne przyłączające się do sieci ciepłowniczych

FINANSOWANIE PRZYZNAWANE PRZEZ AGENCJĘ ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI ŚRODOWISKOWYMI
50 proc. kosztów kwalifikowanych               85 proc. kosztów kwalifikowanych                                    50 proc. kosztów kwalifikowanych
DODATKOWE DOFINANSOWANIE PRZYZNAWANE PRZEZ SAMORZĄD MIASTA WILNA
15 proc. kosztów kwalifikowanych               15 proc. kosztów kwalifikowanych                                    15 proc. kosztów kwalifikowanych
WSPÓŁFINANSOWANIE
65 proc. kosztów kwalifikowanych              100 proc. kosztów kwalifikowanych                                  65 proc. kosztów kwalifikowanych

Zgodnie z samorządowym programem mieszkańcy będą mogli zastąpić instalacje ciepłownicze na węgiel i torf wydajnymi technologiami wykorzystującymi odnawialne źródła energii, takimi jak np. pompy ciepła typu ziemia-woda, woda-woda, powietrze-woda i powietrze-powietrze.

Szacuje się, że w stolicy są 3 522 domy, których mieszkańcy mogliby skorzystać z tego mechanizmu pomocy. Na program przewidziano łącznie 3,49 mln EUR. Według wstępnych szacunków wysokość odszkodowania w 2022 r. może osiągnąć 60 tys. euro.

Wnioski o świadczenia będą przyjmowane i zarządzane przez Wydział Energetyczny Urzędu Miasta Wilna. Bardziej szczegółowe informacje dotrą do mieszkańców po wejściu w życie procedury odszkodowawczej.

Dział Marketingu i Komunikacji, vrt@vilnius.lt