Dodatki motywacyjne, aby przyciągnąć nowych nauczycieli do stolicy

Rosnące Wilno kompleksowo rozwiązuje problemy związane z niedoborem nauczycieli: rada stołeczna rozważy nowy środek motywacyjny w komisjach – zapewnienie dodatkowego corocznego świadczenia w wysokości 300 euro dla nauczycieli, którzy zdecydują się uczyć w wileńskich szkołach w nowym roku szkolnym. Spodziewane jest, że pomoże to przyciągnąć nowe talenty, a także zachęci nauczycieli, którzy odeszli, do powrotu do szkoły. W stołecznych placówkach edukacyjnych brakuje ponad 200 nauczycieli, a obciążenie pracą jest wyższe niż średnia krajowa.

Od września pomoc materialna w wysokości 300 euro (przed opodatkowaniem) byłaby udzielana co miesiąc do końca roku kalendarzowego dla nauczycieli przyjętych na wolne stanowiska, którzy nie pracowali jako nauczyciele w Wilnie lub pracowali w innym samorządzie w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

„Wilno rozwiązuje kwestie związane z przyciąganiem nauczycieli różnymi środkami motywacyjnymi: przekazało darmowe roczne bilety komunikacji miejskiej, organizuje zindywidualizowane programy „Uczę w Wilnie”, „Wracam, by uczyć”, oferuje mentorów dla początkujących, a od 1 września – będzie płacić również dodatek motywacyjny w wysokości 300 euro dla tych, którzy zajmą wakaty w stołecznych szkołach. W rzeczywistości samorząd Wilna rekompensuje dużą część działań, które powinny być wspierane przez państwo”, – mówi Tomas Gulbinas, zastępca mera Wilna.

Dodatkowe motywowanie nowych nauczycieli powinno zmniejszyć ich obecny niedobór. Społeczność nauczycielska starzeje się, tempo regeneracji jest zbyt wolne. Udaje się przyciągnąć nowych nauczycieli do placówek edukacyjnych, ale odsetek pedagogów w wieku powyżej 50 lat rośnie. Brakuje nauczycieli języka litewskiego, angielskiego, matematyki, klas początkowych, specjalistów ds. pomocy uczniom – logopedów, pedagogów specjalnych, psychologów, pedagogów społecznych, asystentów pedagogów. W latach 2023–2024 prognozowany jest wzrost zapotrzebowania na nauczycieli języka litewskiego i obcego oraz matematyki.

Mokytojai gali pradėti mokyti

Zdj. Sauliusa Žiūry

Wilno przygotowuje się do rozszerzenia działań mających na celu przyciągnięcie, wspieranie i podnoszenie kompetencji nauczycieli poprzez kontynuację programu wsparcia dla początkujących nauczycieli, który obejmuje przydzielenie mentora w pierwszym roku pracy, ukierunkowane szkolenia w zakresie rozwoju kompetencji, środki mające na celu przyciągnięcie liderów i wzmacnianie umiejętności przywódczych.

Inwestowanie w nauczycieli i poświęcenie im uwagi miało miejsce we wszystkich ostatnich latach. Wilno zintegrowało początkujących nauczycieli, aby lepiej przystosowali się do nowego środowiska. 87 proc. początkujących nauczycieli, którzy w latach 2020–2021 uczestniczyli w szkoleniach, planowali dalszą pracę w szkole. Łącznie przeszkolono, przyciągnięto do szkół lub wyposażono w niezbędne kompetencje i kwalifikacje 58 nauczycieli: 15 nauczycieli z kwalifikacjami nauczycielskimi, którzy nie pracowali w szkołach i otrzymali indywidualne wsparcie, 5 przyszłych nauczycieli szkół podstawowych rozpoczęło naukę korzystając z programu „Wybieram nauczanie”, 20 nauczycieli placówek wychowania przedszkolnego już pracujących, przy wsparciu kierowników studiowało i nabyło niezbędne kompetencje, 18 nauczycieli już pracujących, przy wsparciu kierowników studiowało i nabyło niezbędne kwalifikacje nauczycielskie.

Po raz pierwszy przeprowadzono również praktyczne szkolenia dla asystentów nauczycieli, którzy pomagają w pracy z uczniami ze specjalnymi i różnymi potrzebami.

Nauczyciele w stolicy mogą poprawić swoje zdrowie emocjonalne dzięki bezpłatnej anonimowej aplikacji mobilnej, która pozwala im uzyskać profesjonalną pomoc, a także kontaktować się z kolegami i znajdować treści edukacyjne.

Z okazji Dnia Nauczyciela zaproszono pedagogów nie tylko do bezpłatnego korzystania przez cały rok z komunikacji miejskiej w Wilnie, ale także do świętowania Tygodnia Nauczyciela z ofertami różnych partnerów – korzystania z bezpłatnych wizyt w klubach sportowych, muzeach i różnych zniżek.

Projekt ma również na celu zmotywowanie nauczycieli, którzy osiągnęli wiek emerytalny, aby przechodzili na emeryturę z godnością: celem jest, by po osiągnięciu wieku emerytalnego wysokość odprawy była uzależniona od czasu pracy w placówce oświatowej, z którą umowa zostaje rozwiązana na mocy porozumienia stron. Na przykład odprawę równą średniemu wynagrodzeniu za 6 miesięcy otrzymałby emerytowany nauczyciel, który przepracował co najmniej 25 lat.

Jeżeli po dyskusji w komisjach decyzja zostanie podjęta na kolejnym posiedzeniu Rady, wejdzie ona w życie 1 września.