Wszyscy opiekunowie będą mogli otrzymać zasiłek osiedleńczy na dziecko

Rada Miasta Wilna zatwierdziła propozycję, aby rodziny zastępcze, rodziny i opiekunowie spokrewnieni z dzieckiem za pośrednictwem placówek opiekuńczych otrzymali jednorazowy zasiłek osiedleńczy. Do tej pory ubiegali się o niego wyłącznie opiekunowie niepowiązani z dzieckiem więzami pokrewieństwa.

Zasiłek osiedleńczy na dziecko w wysokości 500 euro przeznaczony jest na stworzenie przestrzeni dla dziecka i zakup artykułów pierwszej potrzeby. Jest to część pieniędzy pomocowych dla mieszkańców Wilna opiekujących się dziećmi, poza świadczeniami okresowymi, które samorząd zapewnia wszystkim opiekunom, rodzinom i placówkom opiekuńczym. Od teraz wszyscy opiekunowie dzieci będą mogli skorzystać z tego świadczenia. Warto zaznaczyć, że o nie będą mogli ubiegać się tylko ci, którym opieka nad dziećmi zostanie ustanowiona po wejściu w życie decyzji Rady Miasta Wilna.

Pieniądze zapomogowe (zarówno zasiłek okresowy, jak i jednorazowy zasiłek osiedleńczy na dziecko) mogą otrzymać tylko osoby, które zgłosiły miejsce zamieszkania w Wilnie, osoby wpisane do ewidencji osób nieposiadających miejsca zamieszkania na terenie samorządu lub osoby niewpisane do ewidencji osób nieposiadających miejsca zamieszkania na terenie samorządu i które nie zgłosiły tu swojego miejsca zamieszkają, ale faktycznie mieszkają w Wilnie.

Klientu aptarnavimo centras savivaldybėje

Zdj. Sauliusa Žiūry