To już oficjalne – Wielofunkcyjny Kompleks będzie gotowy za 3 lata

Klątwa stadionu narodowego w Wilnie została zdjęta umowa koncesyjna na Wielofunkcyjny Kompleks, która weszła w życie dzisiaj, przewiduje, że stadion musi zostać wybudowany i zacząć funkcjonować w ciągu 3 lat od dzisiaj za to odpowiada koncesjonariusz. W związku z tym zakończenie budowy Wielofunkcyjnego Kompleksu ze stadionem narodowym planowane jest na kwiecień 2025 r.

Zdaniem mera Wilna Remigijausa Šimašiusa obecna trudna sytuacja gospodarcza i surowcowa tylko potwierdziła słuszność decyzji o budowie Wielofunkcyjnego Kompleksu w drodze koncesji.

„Gdybyśmy wybrali ścieżkę zamówień publicznych – w tej chwili mit stadionu narodowego trwałby nadal bez realnej możliwości jego realizacji. Teraz mamy już konkretny termin – za trzy lata od dziś wzgórze w Szeszkini zamieni się w największy kompleks sportowy na Litwie”, – mówi mer Wilna.

Nacionalinio stadiono Vilniuje prakeiksmas nuimtas – šiandien įsigaliojusi Daugiafunkcio komplekso (DK) koncesijos sutartis numato, kad nuo šios dienos stadionas turi būti pastatytas ir pradėti veikti per 3 metus

„Wejście w życie umowy to ważny krok w projekcie. Pod tym terminem prawniczym kryje się wiele niewidocznych procedur, nie tylko w instytucjach lokalnych, ale i międzynarodowych, bez których błogosławieństwa projekt nie może iść do przodu. Najważniejsze jest jednak to, że warunki umowy formalnie zobowiązują strony do zrealizowania tego kompleksu sportowego w określonych ramach czasowych. Z drugiej strony, aby zaoszczędzić czas, jeszcze przed wejściem w życie umowy rozpoczęliśmy z koncesjonariuszem część przygotowań terenu i prac projektowych, a także negocjacje z UEFA”, – mówi wicemer Wilna Valdas Benkunskas.

Zgodnie z terminami projektu, do września planowane jest zakończenie wszystkich rozbiórek dawnych obiektów i przygotowanie terenu pod budowę. Projekt techniczny zostanie przygotowany do stycznia 2023 r. Do tego czasu planowane jest również uzyskanie dokumentu zezwalającego na budowę, a faktyczne roboty budowlane zaplanowano od stycznia 2023 r. do kwietnia 2025 r. Rozpoczęcie działalności kompleksu planowane jest już w czerwcu 2025 r.

„Wejście w życie umowy oznacza dla nas zakończenie ważnego i wymagającego wiele wysiłków etapu. Proces miał i ma miejsce w niezwykle niestabilnym, trudnym do przewidzenia środowisku, dlatego obecnie stosujemy strategię „krok po kroku”. Prace rozbiórkowe i przygotowanie terenu powinny zostać zakończone na czas, dlatego wszystkie wysiłki są obecnie skoncentrowane na pomyślnym zakończeniu fazy projektowania”, – zauważa Šarūnas Stepukonis, partner BaltCap Infrastructure Fund.

Zgodnie z warunkami wchodzącej w życie umowy, w ubiegłym roku władze miasta Wilna połączyły oddzielne działki i 22 ha powierzchni przy Ozo g. 27 wydzierżawiły spółce UAB „BaltCap” na cały okres budowy, zwalniając koncesjonariusza z czynszu dzierżawnego. W tym roku uzgodniono również warunki związane z przyszłymi rozwiązaniami projektowymi.

Koncesjonariusz UAB „BaltCap” z kolei wybrał głównych wykonawców projektu. Projekt techniczny kompleksu przygotuje litewska firma „Cloud architektai” przy pomocy brytyjskiej firmy architektonicznej „Populous”. UAB „Veikmės statyba” planuje wykonać roboty budowlane. A usługi zarządzania i konserwacji obiektu będą świadczone przez estońską firmę SOL Baltics OÜ.

Planuje się, że przy Ozo g. 27 powstanie osiem budowli, w których rozmieści się wiele obiektów – stadion narodowy z muzeum sportu w środku, centrum sportowe z salami do koszykówki, piłki ręcznej, gimnastyki, hale bokserskie i boisko do piłki nożnej na dachu, dwa kolejne boiska treningowe w pobliżu hali sportowej, strefa rozgrzewki lekkoatletycznej, stadion lekkoatletyczny, dom kultury i przedszkole na 300 miejsc.

Daugiafunkcio komplekso su nacionaliniu stadionu statybos pabaiga planuojama 2025 m. balandį