Projekty dotyczące sieci infrastruktury ścieżek dla dzielnic mieszkaniowych stolicy

Stare sypialniane dzielnice Wilna ożywi nowa infrastruktura ścieżek, które uczynią życie codzienne mieszkańców bardziej komfortowym i przytulnym. Pakiet zmian strukturalnych wraz z programem „Miasto+” przygotowuje Urząd Miasta Wilna. Początkowo zrealizowanych zostanie 5–7 projektów, których lokalizacji dokona się na podstawie największej motywacji i zaangażowania ludności.

„Drobna ingerencja w infrastrukturę połączeń komunikacyjnych może stworzyć lepszą jakość życia w takich dzielnicach mieszkaniowych, zmienić ich wizerunek, a przy okazji podnieść wartość”, –
mówi mer Wilna Remigijus Šimašius.

Według mera projekt samorządu jest przeznaczony dla dzielnic zbudowanych w okresie sowieckim, w których ulice służą tylko jako dojazd do domu samochodem, ale nie są przeznaczone dla pieszych. W takich miejscach nie ma dogodnych ścieżek, nie mówiąc już o ich sieci.

Takų įrengimas Pašilaičiuose

„Najkrótsza droga z domu do przystanku komunikacji miejskiej lub sklepu musi być również najwygodniejsza”, – komentuje R. Šimašius. – Podwórko jest potrzebne nie tylko do zaparkowania samochodu, ale także na działalność społeczną, przede wszystkim na bezpieczne zabawy dla dzieci. Miasto opracowuje rozwiązania dla terenów, na których od dawna było dużo wspólnych suszarek na ubrania, ale nie było prawdziwych podwórek, które zachęcają do wspólnych działań i są bezpieczne. Na tych podwórkach ma zwykle miejsce wiele konfliktów z powodu niewłaściwego parkowania i niejasnych granic między przestrzenią prywatną i publiczną”.

Od kilku tygodni urbaniści spotykają się z mieszkańcami różnych części miasta, gęsto zaludnionych dzielnic – odwiedzają miejsca, w których poprawa infrastruktury przyniosłaby korzyści jak największej liczbie osób. Podczas konsultacji społecznych, przy pośrednictwie starostów, mieszkańcy proszeni są o ocenę wstępnych propozycji projektantów i wyrażanie swoich oczekiwań.

„Asfaltowana ścieżka zamiast błotnistej ziemi, na tyle szeroka, że nie trzeba się przeciskać obok samochodów, latarnia zamiast latarki telefonu, zieleń jako ogrodzenie wyznaczające teren podwórka”, – planowane zmiany wyjaśnia główny inżynier miasta Antonas Nikitinas. Instalując nowe ścieżki, zadbamy nie tylko o bezpieczniejsze i wygodniejsze rozwiązania w zakresie ruchu (ścieżki dla pieszych i rowerzystów będą albo oddzielne, albo wspólne), ale także o to, by nie zmniejszyła się liczba miejsc parkingowych, a tam, gdzie to możliwe – nawet zwiększyła się”.

W zależności od powodzenia konsultacji społecznych ze wspólnotami przewiduje się, że w tym roku zostanie zrealizowanych od pięciu do siedmiu projektów. Po spotkaniach, które już się odbyły, na początku sierpnia zaczęto realizować pierwszy poprawiony projekt w dzielnicy Poszyłajcie, a we wrześniu planowane są prace na Wilczej Łapie i w Żyrmunach.

Projekty odnowy ścieżek planuje się również zrealizować na Antokolu, w Nowej Wilejce i Fabianiszkach.

 

Dział Marketingu i Komunikacji, vrt@vilnius.lt