Wilnian o niskich dochodach zachęcamy do skorzystania ze wsparcia na przybory szkolne

Wraz ze zbliżającym się początkiem roku szkolnego wileńskie rodziny o niskich dochodach mogą ubiegać się o 92 EUR wsparcia na przybory szkolne. Według danych z początku sierpnia z możliwości ubiegania się o wsparcie skorzystało już ponad 1500 mieszkańców Wilna. Osoby, które jeszcze nie złożyły wniosków, mogą wystąpić o środki do 5 października.

Wsparcie na przybory szkolne świadczone jest uczniom, którzy spełniają określone warunki, pobierającym naukę w ramach edukacji przedszkolnej i ogólnokształcącej, oraz uczniom, którzy nie ukończyli 21 lat z ubogich rodzin, uczącym się według programów edukacji dorosłych.

„Zbliżający się rok szkolny budzi niepokój wśród rodzin o niższych dochodach ze względu na wzrost cen. Sugerujemy rodzicom, aby nie odkładali na ostatnie dni sierpnia przygotowań do nowego roku szkolnego i skorzystali ze wsparcia na przybory szkolne przed wrześniem. Oczywiście będzie można to zrobić również później, kiedy dzieci zaczną już chodzić do szkoły”, – mówi Ieva Paberžienė, kierownik Wydziału Świadczeń Socjalnych Samorządu Wilna.

Parama mokyklos reikmenims

Zdj. Sauliusa Žiūry

Wsparcie w wysokości 92 EUR na potrzeby ucznia (w wysokości 2 podstawowych świadczeń socjalnych (PŚS), 1 PŚS – 46 EUR) przysługuje rodzinie, jeśli średni dochód na osobę miesięcznie jest niższy niż 220,50 EUR. Wyjątki przewidziano dla rodzin ze średnim miesięcznym dochodem poniżej 294 EUR na osobę – ważne okoliczności: choroba, wypadek, utrata żywiciela rodziny, gdy matka lub ojciec samotnie wychowuje dziecko (dzieci), gdy rodzina wychowuje troje lub więcej dzieci lub przynajmniej jeden członek rodziny jest niepełnosprawny. Wyjątki mają zastosowanie również wobec rodzin, których średni dochód na osobę miesięcznie nie przekracza 367,50 EUR. Ważne warunki – wypadek, utrata żywiciela rodziny (nie wcześniej niż przed 6 miesiącami), gdy wilnianie mieszkający razem wychowują troje lub więcej dzieci, a jedna z osób mieszkających razem (jedno z rodziców lub dzieci) jest niepełnosprawna, gdy uczeń narażony jest na ryzyko społeczne lub uczeń wychowywany jest przez osoby mieszkające razem, które narażone są na ryzyko społeczne. W przypadkach zaliczanych do wyjątków pracownik socjalny kontaktuje się i po uzgodnieniu terminu ocenia warunki domowe i bytowe.

O pomoc materialną może ubiegać się jeden z rodziców ucznia lub inne pełnoletnie osoby mieszkające razem, uczeń pełnoletni, uczeń niepełnoletni pozostający w związku małżeńskim lub usamodzielniony, uczeń w wieku od czternastu do osiemnastu lat za zgodą rodziców. Osoby muszą być zarejestrowane w Wilnie lub wpisane do rejestru osób, które nie zadeklarowały miejsca zamieszkania. Świadczenie mogą otrzymać również osoby, które nie zadeklarowały miejsca zamieszkania i nie figurują w rejestrze osób, które nie zadeklarowały miejsca zamieszkania, ale faktycznie mieszkają w Wilnie. Ukraińcy posiadający zezwolenie na pobyt tymczasowy na Litwie mogą otrzymać takie samo świadczenie jak wszyscy mieszkańcy kraju.

Wnioski o wsparcie można składać na trzy sposoby: drogą elektroniczną (www.spis.lt;  lub https://paslaugos.vilnius.lt), bezpośrednio w Centrum Obsługi Klienta (Konstitucijos pr. 3, I p., Wilno) lub wysyłając dokumenty pocztą do działu świadczeń (Kauno g. 3, Wilno). Formularze dostępne są na stronie internetowej Samorządu Wilna.

W ubiegłym roku wsparcie na przybory szkolne otrzymało 3573 uczniów, wypłacono 28 6152 EUR. Od 1 czerwca świadczenie w wysokości 84 EUR wzrosło i wynosi obecnie 92 EUR.

Dział Marketingu i Komunikacji, vrt@vilnius.lt