W stołecznych szkołach – lekcje również w klasach plenerowych

Uczniowie stolicy będą mogli zamienić zwykłe lekcje w klasach na naukę pod gołym niebem z widokiem na zielony park – do końca tego roku 34 wileńskie szkoły będą miały klasy plenerowe przystosowane do nauki o wszystkich porach roku. Wskutek dużego zainteresowania placówek oświatowych, projekt zajęć w plenerze będzie kontynuowany również w 2023 r.

„Wilno kształci wolne, odpowiedzialne i kreatywne osobowości, więc dla nas szkoła to nie tylko stopnie, ale także przebywanie z rówieśnikami, dobra atmosfera, ciekawe, kreatywne i motywujące środowisko do nauki. Możliwość przeniesienia lekcji do nietypowej przestrzeni pozwoli wprowadzić nowe odcienie do procesu nauczania, stanie się dodatkowym narzędziem motywacyjnym dla uczniów i obiektem przyciągania do szkół”, – mówi wicemer Wilna Tomas Gulbinas.

Mokyklos vidinis kiemelis

Zdj. Sauliusa Žiūry

Potrzeba klas plenerowych w szkołach pojawiła się w czasie pandemii, kiedy w walce z szybko rozprzestrzeniającym się wirusem zachęcano uczniów do częstszego wychodzenia na zewnątrz. Zapotrzebowanie na klasy plenerowe pojawiło się również w obliczu braku pomieszczeń w stołecznych szkołach.

W maju samorząd Wilna zaprosił podległe mu placówki oświatowe do wzięcia udziału w konkursie na instalację klas plenerowych. Łącznie na nie zostanie rozdystrybuowanych 450 tys. EUR. Jedna szkoła mogła złożyć jeden wniosek, a maksymalna kwota przeznaczona na jeden projekt wynosi do 15 tys. EUR. Fundusze przyznane zostaną projektom, które przewidują m.in. instalację ławek, łatwych do ustawienia składanych altan lub kopuł.

Na konkurs wpłynęły wnioski łącznie 50 placówek, z których część zostanie przesunięta na przyszły rok, ponieważ potrzebne są projekty i dokumenty pozwalające na budowę, a nie złożono całej niezbędnej dokumentacji.

Klasy plenerowe mogą być otwarte lub zamknięte, zabezpieczone przed czynnikami atmosferycznymi, mogą posiadać system wentylacji i ogrzewania. Szkoły będą mogły korzystać z takich klas przez cały rok – w okresie zimowym i latem zajęcia będą odbywać się jak w plenerze.

„Każda szkoła zaplanuje zajęcia w klasie plenerowej indywidualnie, zgodnie ze swoimi potrzebami. Większość placówek wyraziła chęć prowadzenia w tych klasach innowacyjnych lekcji opartych na badaniach, zwłaszcza jeśli chodzi o przedmioty przyrodnicze. Szkoły będą mogły wykorzystywać klasy na zebrania rodziców, nieformalne zajęcia edukacyjne, zajęcia z dziećmi ze specjalnymi potrzebami, konsultacje”, – mówi Unė Kaunaitė, szefowa „Edu Vilnius”.

Lekcje w klasach plenerowych odbywać się będą według osobnego rozkładu. Niektóre szkoły chcą w nich prowadzić całodzienne zajęcia.

Do tej pory w stolicy kosztem społeczności szkolnych zrealizowano kilka projektów klas plenerowych – w wileńskiej szkole Šilo, w progimnazjum im. Basanavičiusa i progimnazjum im. Księcia Giedymina. W szkołach, które mają już kopułę, klasy nawet rywalizują o to, która lekcja odbędzie się w plenerze.

Dział Marketingu i Komunikacji, vrt@vilnius.lt