Stolica zatwierdziła nowy pakiet działań motywacyjnych dla nauczycieli

Aby przyciągnąć nowe talenty do placówek oświatowych i zachęcić do powrotu pedagogów, którzy opuścili szkołę ze względu na sytuację materialną, Wilno zdecydowało się na nowe środki motywacyjne.

Nowo zatrudnieni nauczyciele, którzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie pracowali jako nauczyciele lub pracowali jako nauczyciele, ale nieproporcjonalnie do nakładu pracy w Wilnie, mogą skorzystać z jednego z wymienionych środków przyciągania: wsparcia materialnego w wysokości 300 euro miesięcznie (przed opodatkowaniem) od początku pracy w placówce, ale nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy; jednorazowego wsparcia materialnego w wysokości 3 000 euro (przed opodatkowaniem) pod warunkiem, że osoba przyjęta na wolne stanowisko nauczyciela w szkole zobowiązuje się do pracy przez co najmniej 1 rok szkolny. Ponadto we wszystkie dni tygodnia oraz w święta nauczyciele będą mogli bezpłatnie korzystać ze stołecznej komunikacji miejskiej.

Jeszcze w lipcu przyjęto, że od początku roku szkolnego każdy nowy nauczyciel otrzyma „Kartę wilnianina”, która umożliwia bezpłatne przejazdy komunikacją miejską w stolicy. W przeciwieństwie do ubiegłego roku, decyzją Rady Miasta Wilna, od października nauczyciele będą mogli bezpłatnie korzystać z komunikacji miejskiej również w weekendy i święta. Podobnie jak w zeszłym roku, wszyscy nauczyciele i inni pracownicy stołecznych placówek oświatowych otrzymają roczne „Karty wilnianina”.

„Wynagrodzenia nauczycieli na Litwie nie motywują młodych ludzi, którzy ukończyli studia wyższe, do wyboru pracy w szkołach, a społeczności pedagogów przygotowujących się do emerytury nie zasilają nowi specjaliści. Naszym celem jest kompleksowe rozwiązanie problemu niedoboru talentów”, – skomentował wicemer Wilna Tomas Gulbinas.

Zdaniem Aliny Kowalewskiej, głównego doradcy Urzędu Miasta Wilna, na pierwszy rzut oka już pracujący nauczyciele mogą uznać nowy środek motywacyjny za niesprawiedliwy, ale sytuacja początkujących nauczycieli, którzy nie mają jeszcze podwyższonego współczynnika za staż pracy, jest finansowo najgorsza.

Obecnie w stołecznych placówkach oświatowych brakuje ponad 200 nauczycieli – języka litewskiego, angielskiego, matematyki, klas początkowych, specjalistów ds. pomocy uczniom – logopedów, pedagogów specjalnych, psychologów, pedagogów społecznych, asystentów nauczycieli. W latach 2023–2024 prognozowany jest dalszy wzrost zapotrzebowania na nauczycieli języka litewskiego i języków obcych oraz matematyki.

Gabijos gimnazija

Zdj. Sauliusa Žiūry

Wilno przez cały ostatni rok inwestuje w pedagogów i poświęca im uwagę – realizowane są zindywidualizowane programy „Uczę w Wilnie” i „Wracam uczyć”, początkującym nauczycielom w pierwszym roku pracy przydzielani są mentorzy, oferowane ukierunkowane szkolenia w zakresie rozwoju kompetencji, środki mające na celu kształtowanie menedżerów i wzmocnienie umiejętności przywódczych.

W roku szkolnym 2020–2021 przeszkolono i zrekrutowano do szkół 58 nauczycieli oraz dano im niezbędne kompetencje i kwalifikacje: 15 nauczycieli z kwalifikacjami pedagogicznymi, ale niepracujących w szkołach, zrekrutowano do szkół, otrzymali oni wsparcie indywidualne, 5 przyszłych nauczycieli klas początkowych rozpoczęło naukę w ramach programu „Wybieram nauczanie”, 20 nauczycieli placówek wychowania przedszkolnego, którzy już pracują i mają wsparcie kierowników, studiowało i nabyło niezbędne kompetencje, 18 nauczycieli, którzy już pracują i mają wsparcie kierowników studiowało i zdobyło niezbędne kwalifikacje pedagogiczne.

Po raz pierwszy zorganizowano również praktyczne szkolenia dla asystentów nauczycieli, aby pomóc im w pracy z uczniami o specjalnych i różnych potrzebach.

Z okazji Dnia Nauczyciela pracownicy oświaty zostali zaproszeni do skorzystania za darmo z różnych cotygodniowych ofert partnerskich dla nauczycieli – bezpłatnych wizyt w klubach sportowych, muzeach i innych zniżek.

Nauczyciele w stolicy mogą wzmocnić swoje zdrowie emocjonalne, korzystając z bezpłatnej, anonimowej aplikacji mobilnej, w której mogą otrzymać profesjonalną pomoc specjalistów, komunikować się z kolegami i znajdować treści edukacyjne.

Zapotrzebowanie finansowe na przyciągnięcie nowych pedagogów w 2022 r. wynosi ok. 250 tys. euro. 5,5 mln potrzeba na darmowe bilety komunikacji miejskiej dla pracowników placówek oświatowych na rok szkolny 2022–2023.