Wilno podejmuje się ratowania projektów renowacji – sfinansuje korekty planów inwestycyjnych

Aby przyspieszyć proces renowacji budynków wielomieszkaniowych w Wilnie, który został wstrzymany z powodu zwiększonych kosztów budowy, Rada Miasta Wilna postanowiła przeznaczyć środki na dostosowanie planów inwestycyjnych do projektów renowacji.

„Tajemnicą poliszynela jest to, że w tym roku roboty budowlane znacznie zdrożały. W efekcie zatwierdzone w ubiegłym roku projekty renowacji po prostu nie odpowiadają rzeczywistości – środki przeznaczone na prace nie odpowiadają wartości prac. W efekcie firmy budowlane zwyczajnie nie biorą udziału w przetargach na renowacje domów wielomieszkaniowych, duża liczba projektów utknęła w miejscu. Chcemy pomóc mieszkańcom ożywić te projekty, przeliczając ceny zgodnie z obecną sytuacją, dlatego przeznaczyliśmy środki na odnowienie planów inwestycyjnych”, – wyjaśnia wicemer Wilna Valdas Benkunskas.

Namų renovacija

Zdj. Sauliusa Žiūry

Zdaniem wicemera, sytuacja, w której zamówienia na roboty budowlane masowo nie są realizowane, była spowodowana wyjątkowo długimi procedurami w przygotowaniu dokumentów potrzebnych do renowacji. Szacuje się, że od pierwszego spotkania administratora projektu z mieszkańcami do ogłoszenia przetargu upływa około roku.

Tymczasem rynek budowlany zmienia się znacznie szybciej – firmy wskazują, że od początku roku roboty na rynku podrożały o około 20 proc. W efekcie wyliczone pół roku temu lub wcześniej wartości i plany inwestycyjne projektów renowacji nie odpowiadają już cenom rynkowym i wykonawcom nie opłaca się brać udziału w przetargach.

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami, w przypadku nieprzeprowadzenia przetargu na wykonawstwo robót, administrator projektu renowacji zmuszony jest powtórzyć biurokratyczny proces: zorganizować głosowanie właścicieli mieszkań o zatwierdzenie korekty planu inwestycyjnego, uzyskać akceptację Agencji Zarządzania Projektami Środowiskowymi dotyczącą korekty planu inwestycyjnego, dokonać korekty planu inwestycyjnego, zorganizować głosowanie właścicieli mieszkań dotyczące zatwierdzenia skorygowanego planu inwestycyjnego, uzgodnić od nowa plan inwestycyjny z agencją i finansującym, a dopiero potem ponownie ogłosić przetarg na roboty budowlane lub roboty budowlane z usługami projektowymi.

„Ponieważ powtórny proces trwa kolejne pół roku, podczas którego ceny na rynku rosną, ponownie pojawia się ryzyko, że zamówienie na roboty nie zostanie zrealizowane. Przeznaczając kilkaset euro na korektę planu inwestycyjnego, możemy usunąć z procesu jedno głosowanie właścicieli mieszkań na zatwierdzenie korekty planu inwestycyjnego i zaoszczędzić kilka cennych miesięcy”, – wyjaśnia V. Benkunskas.

Samorząd Miasta Wilna przeznaczy do 500 euro na korektę planu inwestycyjnego jednego projektu renowacji domu wielomieszkaniowego. Z pomocy dom będzie mógł skorzystać jeden raz.

O dofinansowanie na odnowienie planu inwestycyjnego będzie można ubiegać się nie tylko wtedy, gdy nie powiódł się zakup robót budowlanych lub robót budowlanych z usługami projektowymi ze względu na zbyt niską cenę maksymalną robót, założoną w planie inwestycyjnym, ale także w jeszcze jednym przypadku: z powodu wzrostu cen robót budowlanych i materiałów na rynku, gdy wykonawca robót ma podstawę prawną do żądania podwyżki ceny zamówienia, ale środki określone w planie inwestycyjnym są niewystarczające i plan należy skorygować poprzez podwyższenie cen.

Korekty planu inwestycyjnego będą dokonywane po przeliczeniu cen realizowanych działań według aktualnych stawek określonych przez SISTELA.

Wnioskodawcy będą mogli składać wnioski o zrekompensowanie kosztów dostosowania planu inwestycyjnego do Wydziału Energetyki Urzędu Miasta drogą elektroniczną poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zamówienia usługi lub za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej, pocztą, osobiście lub za pośrednictwem przedstawiciela.

Szacuje się, że co najmniej 84 projekty, zarządzane przez instytucję samorządową „Atnaujinkime miestą” („Odnówmy miasto”) mogą wymagać aktualizacji planów inwestycyjnych. Łączna wartość tych projektów wynosi ok. 100 mln. euro. Aktualizacja tych planów inwestycyjnych może pochłonąć nawet 42 tys. euro z budżetu samorządu. Do 15 tys. euro może zostać przeznaczonych na projekty renowacji, zarządzane przez innych administratorów.