Koszyk na zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z Wilna – do 40 euro

Od 1 września dzieci ze średnimi, dużymi lub bardzo dużymi potrzebami specjalnymi otrzymają podwójny koszyk na nieformalną edukację – w rezultacie cena za uczestnictwo w kółkach zainteresowań zostanie obniżona o 40 euro.

Dla pozostałych uczniów wielkość koszyka nie uległa zmianie – wynosi 20 euro miesięcznie i jest większa niż w innych dużych miastach Litwy, gdzie tylko na programy odpowiadające kierunkom priorytetowym przyznawany jest koszyk 20 euro, a dla reszty wynosi on 15 euro.

„Ponad 25 tys. uczniów klas 1–12 z powodzeniem skorzystało z koszyka na nieformalną edukację w Wilnie. Koszyk jest przyznawany bez względu na status społeczny rodziny ucznia, jego miejsce zamieszkania czy placówkę oświatową. Wszyscy uczniowie klas 1–12 są zachęcani do skorzystania z niego”, – mówi Vidmantas Mitkus, p.o. kierownika Wydziału ds. Młodzieży Urzędu Miasta Wilna.

Rodzice powinni skontaktować się z jedną z placówek lub wolnymi nauczycielami świadczącymi usługi nieformalnej edukacji i poprosić ich o obniżenie ceny kółka zainteresowań o wielkość koszyka. Po podpisaniu umowy koszyk jest przydzielany na cały rok szkolny lub na czas uczęszczania dziecka na zajęcia. Koszyk jest przyznawany od 1 września do 30 czerwca. Z koszyka można korzystać tylko w odniesieniu do jednego kółka zainteresowań. Po rozwiązaniu umowy z kółkiem, można zawrzeć nową – z innym kółkiem lub na inne zajęcia.

Według V. Mitusa z koszyka na nieformalną edukację mogą korzystać także dzieci przybyłe z Ukrainy – ważne jest, aby były zarejestrowane w jednej z ogólnokształcących placówek oświatowych na Litwie. Od września zaczną działać także kółka ukraińskojęzyczne – pielęgnujące wartości i tradycje kulturowe, chroniące tożsamość narodową dzieci uchodźców.

Koszyk na nieformalną edukację jest finansowany z budżetu państwa i Samorządu Miasta Wilna oraz z funduszy strukturalnych UE.

Zdj. Sauliusa Žiūry