Wilno zwiększa rekompensatę za paliwa stałe, uwzględniło też dodatkowy rodzaj paliwa

Wraz ze zbliżającym się początkiem sezonu grzewczego stolica poszukuje dodatkowych sposobów na obniżenie przyszłych rachunków za ogrzewanie dla potrzebujących mieszkańców – ustalono wyższe kwoty rekompensaty za paliwa stałe. Jednocześnie zadbano o wygodniejszą procedurę składania wniosków o rekompensatę.

Rekompensata będzie przyznawana nie tylko za zakup drewna opałowego, węgla, brykietów torfowych czy skroplonego gazu z butli, ale także pelletu drzewnego. Po zmianie obecnie obowiązującej procedury wilnianie będą mogli ubiegać się o rekompensatę za ogrzewanie domu i wody lub zasiłek socjalny w jeszcze jeden sposób – telefonicznie z pomocą automatycznego przewodnika (zapisanych kroków). Jest to szczególnie istotne, ponieważ od początku roku napływ wniosków potroił się – mieszkańcy Wilna, którzy wcześniej ubiegali się o pomoc socjalną, w tym zasiłek na dzieci, zasiłek jednorazowy itp., będą mogli skorzystać z tej usługi.

„Rosnące ceny paliw stałych sprawiają, że mieszkańcy obawiają się nadchodzącego sezonu grzewczego. Wyższa rekompensowana cena paliwa stałego pozwoli mieszkańcom, którzy mają trudności finansowe, zmniejszyć wydatki w okresie chłodów”, – mówi Ieva Paberžienė, kierownik Wydziału Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Wilna.

Decyzją Rady zatwierdzono nowe rekompensowane ceny paliw: drewno opałowe mieszane porąbane – 160,73 euro/m3 (poprzednio 44 EUR/m³), węgiel kamienny – 0,46 EUR/kg (poprzednio 0,16 EUR/kg), brykiety torfowe – 0,27 EUR/kg (poprzednio 0,09 EUR/kg), skroplony gazu z butli – 1,62 EUR/kg (poprzednio 1,00 EUR/kg), pellet drzewny – 0,57 EUR/kg.

Jak mówi I. Paberžienė, mieszkańcy, którzy nie mają możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną, będą mogli to zrobić samodzielnie. Po zadzwonieniu pod numer 870035545 mieszkaniec będzie musiał uwierzytelnić się wpisując cztery ostatnie cyfry numeru ewidencyjnego (PESEL) i wybrać rodzaj pomocy społecznej. Podczas zamawiania usługi wnioskodawca otrzyma potwierdzenie dźwiękowe oraz dodatkowo zostanie poinformowany SMS-em lub automatycznym połączeniem (w przypadku korzystania z urządzenia, które nie ma możliwości wysyłania SMS-ów). Specjalista Wydziału Świadczeń Socjalnych poinformuje o decyzji o przyznaniu pomocy socjalnej najpóźniej w ciągu miesiąca. Mieszkaniec otrzyma również informację e-mailem lub pocztą zwykłą.

Mieszkańcy Wilna będą mogli korzystać z tej usługi o każdej porze dnia i tygodnia. Jeśli potrzebne będą dodatkowe dane, specjaliści Wydziału Świadczeń Socjalnych skontaktują się z mieszkańcem.

Należne rekompensaty będą dostępne z mocą wsteczną, tj. przez cały sezon grzewczy, niezależnie od tego, kiedy w sezonie grzewczym osoba wystąpi o rekompensatę. Na przykład, jeśli wniosek zostanie złożony w kwietniu 2023 r., rekompensata może zostać przyznana za październik, listopad, grudzień, styczeń, luty i marzec 2022 r.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące rekompensaty.