Mieszkańcy Wilna mogą składać telefonicznie wnioski o przyznanie rekompensat za ogrzewanie i świadczeń

W związku ze wzrostem liczby osób ubiegających się o rekompensaty i świadczenia, samorząd Wilna udogodnił proces składania wniosków. Dzwoniąc pod numer 8 700 355 45 wilnianie  będą mogli samodzielnie złożyć wniosek z pomocą przewodnika głosowego.

Usługa samodzielnego składania wniosków telefonicznie, która funkcjonować zaczyna dzisiaj, będzie dostępna dla mieszkańców o każdej porze dnia lub tygodnia. Przewodnik głosowy pomoże w ubieganiu się lub przedłużeniu wypłaty rekompensat za ogrzewanie i wodę oraz świadczeń socjalnych.

„Dotychczas mieszkańcy mogli składać wnioski o rekompensatę za ogrzewanie lub świadczenia socjalne drogą elektroniczną lub odwiedzając Urząd Miasta. Zrobiliśmy kolejny krok w celu uproszczenia procesu i teraz wilnianie mogą zamówić usługę po prostu telefonicznie przy pomocy przewodnika głosowego. Z tej opcji będą mogli skorzystać wszyscy mieszkańcy Wilna, którzy wcześniej składali wnioski o przyznanie świadczeń socjalnych i korzystają z telefonu z klawiaturą”, – mówi Ieva Paberžienė, kierownik Wydziału Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta.

Šilumos tinklai

Zdj. Sauliusa Žiūry

Po zadzwonieniu pod numer 8 700 35545, system rozpozna numer osoby dzwoniącej, będzie ona musiała zostać zweryfikowana poprzez wpisanie 4 ostatnich cyfr swojego numeru ewidencyjnego i następnie wybrać rodzaj pomocy społecznej. Wnioskodawca otrzyma dźwiękowe potwierdzenie zamówionej usługi oraz dodatkowo zostanie poinformowany SMS-em lub automatycznym połączeniem (w przypadku korzystania z urządzenia, które nie pozwala na wysyłanie SMS-ów). Z mieszkańcami skontaktują się pracownicy Urzędu Miasta, jeśli wymagane będą dodatkowe dane lub dokumenty.

Usługa będzie dostępna w języku litewskim, rosyjskim, polskim i angielskim.

Mieszkańcy, którzy jeszcze nie złożyli wniosków o rekompensatę za ten sezon grzewczy zapraszani są do skorzystania z tej usługi.