Osoby świadczące usługi socjalne i zatrudnione w instytucjach kultury będą bezpłatnie podróżować po stolicy komunikacją miejską

Stolica poszerza grono wilnian, którzy mogą bezpłatnie podróżować komunikacją miejską – od teraz taką możliwość będą mieli pracownicy pomocy społecznej i instytucji kultury, orkiestranci i chórzyści. Na bezpłatne przejazdy zostanie przeznaczonych ponad 300 tys. euro.

„Płace pracowników pomocy społecznej i instytucji kultury nie są konkurencyjne. Mamy nadzieję, że roczny bilet komunikacji miejskiej stanie się dodatkową motywacją nie tylko dla obecnych pracowników, ale także przyciągnie nowych specjalistów”, – mówi wicemer Wilna Tomas Gulbinas.

Bezpłatnie korzystać z komunikacji miejskiej we wszystkie dni tygodnia i w święta oraz przy udzielaniu pomocy w domu, udając się na spotkania z odbiorcami usług socjalnych będą mogli pracownicy placówek, świadczących usługi socjalne, będących własnością lub współwłasnością samorządu Wilna i spółki samorządowej „Vilniaus miesto būstas”.

Bilet na 12 miesięcy otrzymają także pracownicy budżetowych i publicznych instytucji kultury podległych samorządowi Wilna, orkiestranci Orkiestry Kameralnej Św. Krzysztofa, chórzyści chóru „Jauna muzika”.

W chwili obecnej z bezpłatnej komunikacji miejskiej już korzystają pracownicy oświaty, zatrudnieni w wileńskich placówkach edukacyjnych oraz kadra lecznictwa wspomagającego i zakładów opieki.

Dział Marketingu i Komunikacji, [email protected]

Plečiasi nemokamo transporto vilniečiams grupė

Zdj. Sauliusa Žiūry