W celu szybszego zwiększenia wynagrodzeń „Vilniaus viešasis transportas” wycofuje się z listu intencyjnego ze związkiem zawodowym

Spółka „Vilniaus viešasis transportas” (VVT) jest zmuszona odstąpić od porozumienia ze związkiem zawodowym. Taka decyzja została podjęta bez wypracowania konsensusu w sprawie nowego systemu wynagrodzeń, który od listopada zagwarantuje każdemu pracownikowi VVT wynagrodzenie wyższe o co najmniej 10 proc., a średnia płaca kierowców wzrośnie o 20 proc. Ten krok pozwoli zaoferować konkurencyjne wynagrodzenie na rynku, szybciej pozyskać nowych kierowców i świadczyć wysokiej jakości usługi mieszkańcom Wilna.

We wrześniu w liście intencyjnym VVT i związek zawodowy zgodziły się podwyższyć płace pracowników o 10 proc. i rozpocząć negocjacje w sprawie umowy zbiorowej. W trakcie negocjacji VVT udało się uzgodnić część postulatów związku zawodowego w zakresie organizacji pracy, ale obie strony nie doszły do porozumienia w zasadniczej kwestii dotyczącej podwyżki płac.

Spółka liczy na dalsze owocne negocjacje ze związkiem zawodowym w sprawie poprawy warunków pracy pracowników oraz umowy zbiorowej. Pomimo wypowiedzenia listu intencyjnego, spółka dotrzyma określonych w nim zobowiązań wobec pracowników.

„Pracownicy są naszym najwyższym priorytetem. Chcemy zapewnić im jak najlepsze warunki i motywować do wysokiej jakości pracy. Oferując wyższe wynagrodzenie i przyciągając nowych pracowników, będziemy w stanie zmniejszyć obciążenie pracą obecnych członków zespołu”, – mówi kierownik VVT Darius Aleknavičius.

Według kierownika ważne jest, aby spółka oferowała mieszkańcom Wilna wysokiej jakości usługi, zapewniła więcej środków transportu publicznego na ulicach miasta, wygodniejsze połączenia i lepszą obsługę pasażerów.

74 autobusas

Zdj. Sauliusa Žiūry

Wyższa średnia płaca

Dla kierowców VVT będzie to trzecia podwyżka płac w ciągu nieco ponad roku. Płace zostały już podniesione we wrześniu 2021 r. i kwietniu br., spółka przeznaczyła na ten cel 3,2 mln euro.

VVT przeznaczy dodatkowe 3,2 mln euro na podwyżkę wynagrodzeń w tym roku. Zostało to również zatwierdzone przez Radę Miasta Wilna, która w październiku zatwierdziła nowe stawki za usługi przewozu pasażerów.

Według danych z sierpnia br. średnie wynagrodzenie kierowców za wypracowaną normę godzin wzrośnie z 1674 do 2015 euro przed opodatkowaniem.

Sprawiedliwe wynagrodzenie dla wszystkich

Nowy system wynagrodzeń zapewni wyższe płace najmniej zarabiającym. Nie będzie już sytuacji, w których za tę samą i równoważną pracę odnotowywano znaczne różnice w wynagrodzeniu.

„Tworząc nowy system wzięliśmy pod uwagę opinie i sugestie pracowników. Większość chciała, aby system był bardziej przejrzysty i zawierał mniej dodatków. Ponadto dla pracowników ważne było, aby stawka godzinowa wzrosła, uwzględniano ich staż pracy, złożoność pracy i przerywany harmonogram. Obiektywnie oceniliśmy i utrzymaliśmy część dodatków, podczas gdy inne zostały przeniesione do wynagrodzenia zasadniczego, które wzrasta o 41 proc.”, – mówi D. Aleknavičius.

Aby zmotywować pracowników do jakościowej pracy i lepszego świadczenia usług na rzecz mieszkańców Wilna, zmieniono system motywacyjny. Opiera się on na dotychczasowych dobrych praktykach przy zachowaniu zwyczajowych kryteriów oceny, takich jak punktualność, bezpieczeństwo i wysoka jakość obsługi pasażerów.

Pracownicy VVT nadal będą otrzymywać dodatkowe świadczenia, takie jak ubezpieczenie wypadkowe, świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, bezpłatne szczepienia przeciwko chorobom wirusowym oraz promocja zdrowia. Ponadto, w zależności od stażu pracy, przyznawany jest dodatkowy urlop wypoczynkowy oraz miesięczne dodatki do wynagrodzenia. Z okazji świąt VVT nagradza długoletnich, jakościowo wykonujących pracę pracowników premiami pieniężnymi za lojalność i doskonałe wyniki w pracy.

Dział Marketingu i Komunikacji, [email protected]