W stolicy dalej realizowana jest strategia rozwoju Wilna jako miasta spacerowego

Dziś Rada Miasta Wilna zaktualizowała zatwierdzony w 2018 r. długoterminowy (do 2030 r.) Plan Zrównoważonej Mobilności Miasta Wilna, który zmieni nawyki podróżowania mieszkańców i pomoże wdrożyć innowacyjne rozwiązania w zakresie zarządzania ruchem, takie jak np. ulice spokojnego ruchu.

Ulice nowej jakości dla Wilna i jego mieszkańców

W Wilnie zatwierdzono standard ulic miejskich, na podstawie którego ulice są utrzymywane. Zgodnie z Planem Zrównoważonej Mobilności i nowym standardem ulic zmienia się koncepcja definicji ulicy. Powraca pogląd, że ulica jest główną przestrzenią publiczną miasta, na której toczy się nie tylko ruch, ale i życie. Za ulicę uważa się wszystko, co znajduje się pomiędzy elewacjami budynków: ścieżki dla pieszych i rowerowe, pasy zieleni, część jezdna.

„Wilno się zmienia, przechodzimy do nowej wersji miasta, w pewnym sensie do wersji „Wilno 2.0”. Pojawienie się Planu Zrównoważonej Mobilności i nowych zasad dotyczących ulic nie jest dyktowane przez urzędników, ale przez samo miasto, które przez ostatnie 10 lat zmieniło się zmierzając w kierunku współczesności, dzięki czemu plasuje się obok atrakcyjnych miast europejskich”, – mówi Jonas Damidavičius, kierownik ds. transformacji mobilności JUDU.

Rada przyjęła zmiany Planu Zrównoważonej Mobilności, które pozwolą na jeszcze skuteczniejszą realizację samego planu. W oparciu o niego będzie się dążyć do utrzymania ulic zgodnie z 12 nowymi zasadami dotyczącymi ulic, które pozwolą na poprawę komfortu poruszania się wszystkich uczestników ruchu. Jednym z najlepszych przykładów takich rozwiązań są ciche ulice Nowego Miasta (Gerosios vilties, T. Ševčenkos, Algirdo i in.), po których bezpiecznie i komfortowo poruszają się samochody, rowery, hulajnogi i piesi.

Rozwój sieci ścieżek rowerowych

Wilno skoczyło już kilka poziomów w górę i w ciągu ostatnich 7 lat poczyniło znaczne postępy w rozwoju infrastruktury ścieżek rowerowych. Obecnie różne odcinki miasta łączy sieć około 140 km wysokiej jakości ścieżek rowerowych, które w promieniu 250 metrów obsługują 58 proc. zurbanizowanej części miasta, a do końca 2025 r. ten wskaźnik ma się zwiększyć do 90 proc. poprzez połączenie w sieć ok. 190 km ścieżek, dzięki czemu podróżowanie rowerem lub innym niemechanicznym pojazdem będzie z roku na rok coraz wygodniejsze. W późniejszym okresie planowana jest rozbudowa wysokiej jakości sieci ścieżek rowerowych poprzez budowę dodatkowych odcinków łączących tereny podmiejskie i osiedla.

„Społeczeństwo mierzy się z opinią, że nasz klimat nie nadaje się do długoterminowych podróży rowerem czy hulajnogą, ale to nieprawda. Przy odpowiedniej dbałości i utrzymaniu infrastruktury nawet litewski klimat pozwala na korzystanie z roweru przez cały rok”, – mówi J. Damidavičius.

Przy tworzeniu nowej infrastruktury wdrażane będą również rozwiązania ważne dla mieszkańców, np. przechowalnie rowerów (lub innych pojazdów niemechanicznych) na osiedlach. Pierwszych 18 przechowalni w latach 2022–2023 zostanie zainstalowanych w dzielnicach Leszczyniaki, Fabianiszki, Wirszuliszki i Żyrmuny, których mieszkańcy jako pierwsi zgłosili potrzebę przechowywania rowerów. Planowana jest również instalacja rocznie co najmniej 700 zwykłych stojaków rowerowych przy atrakcyjnych obiektach, placówkach edukacyjnych, w ramach infrastruktury ścieżek rowerowych.

Dla podróżujących samochodem

W rozwiązaniu problemu korków w mieście planowane jest wdrożenie nowego systemu sterowania ruchem przez sygnalizację świetlną, który poprawi przepustowość na skrzyżowaniach, stworzy możliwość wprowadzenia dogodnych zielonych fal dla transportu samochodowego oraz zapewni priorytetową sygnalizację świetlną dla systemu transportu publicznego na najbardziej intensywnych odcinkach komunikacji miejskiej.

Kwestia miejsc parkingowych również zostanie rozwiązana w ramach wdrażania Planu Zrównoważonej Mobilności.

„W Wilnie na pewno jest wiele miejsca na samochody, nie zapomnimy o kierowcach. Wręcz przeciwnie – wykorzystując istniejącą przestrzeń ulic i przebudowując ją lub zmieniając rozwiązania organizacji ruchu, tworzy się infrastrukturę dla innych użytkowników dróg, ale nie zapomina też o samochodach, miejsca parkingowe pojawiają się tam, gdzie możemy i widzimy potrzebę. Obecnie samochody parkowane są na terenach zielonych osiedlowych podwórek, placach zabaw dla dzieci oraz boiskach sportowych, dlatego aby zmienić tę sytuację, w najbliższych latach planujemy urządzić co najmniej 1500 miejsc parkingowych przy ulicach, co umożliwi mieszkańcom zostawianie swoich samochodów na ulicach i jednocześnie posiadanie wysokiej jakości środowiska do życia z całą niezbędną do aktywnego wypoczynku infrastrukturą”, – komentuje J. Damidavičius.

Zdj. Sauliusa Žiūry

Mieszkańcy Wilna są zachęcani do częstszego korzystania z usług car-sharingu. W czerwcu 2022 r. Samorząd Miasta Wilna wraz z czterema spółkami świadczącymi usługi car-sharingu i zainteresowanymi spółkami samorządowymi utworzył pierwszy klaster mobilności w Europie. Zgodnie z Planem Zrównoważonej Mobilności celem do 2024 r. jest zwiększenie liczby przejazdów car-sharingowych do 3 proc. Każdego roku w Wilnie w ramach car-sharingu odbywa się około 1,5 mln podróży.

Edukowanie społeczeństwa

Wybór zrównoważonych sposobów podróżowania i edukowanie o płynących z nich korzyściach ma zasadnicze znaczenie dla zmiany nawyków społecznych. Jest to nowa i ważna część Planu Zrównoważonej Mobilności, którego celem jest zaangażowanie ogółu społeczeństwa we wdrażanie idei zrównoważonej mobilności. Niektóre szkoły prowadzą już zajęcia, podczas których uczniowie mogą sami wyjaśnić, co oznaczają łączone metody podróżowania i dlaczego są one przydatne dla ludzi. Realizowany jest program przygotowania planu „Podróży do szkoły”, tworzy się mapę zrównoważonej mobilności we współpracy ze szkołami (projekt „Edukacja i mobilność”), ma też miejsce konsekwentna współpraca z sektorem biznesowym w kształtowaniu nawyków podróżniczych pracowników, biznes jest zachęcany do przyczynienia się do rozwoju zrównoważonego miasta.

Zdj. Sauliusa Žiūry

Celem Wilna, który jest przewidziany w Planie Zrównoważonej Mobilności, jest to, aby do 2030 r. po trzydzieści procent podróży przypadało na podróże piesze, transportem publicznym i samochodem, kolejne 7,5 proc. – rowerem, a pozostałe kilka procent – innymi środkami transportu. Zaktualizowany Plan Zrównoważonej Mobilności, który 16 listopada został zaprezentowany Radzie Miasta Wilna, można znaleźć w Internecie.

Dział Marketingu i Komunikacji, [email protected]