Wilno już czeka na zimę

Gdy zbliża się zima, warunki meteorologiczne zmieniają się codziennie. Chociaż tegoroczny listopad jest wyjątkowo ciepły, synoptycy w nadchodzących dniach przewidują falę chłodu. Uwzględniając to, spółka komunalna Grinda, która nadzoruje ulice stolicy, rozpoczyna prewencyjne posypywanie ulic Wilna.

W pierwszych dniach sezonu zimowego główny nacisk zostanie położony na mosty i wiadukty. W czasie, gdy nagrzany grunt dalej oddaje ciepło i topi dopiero co spadły śnieg, mosty i wiadukty szybciej „marzną”. Zostaną spryskane stężonym roztworem soli, aby zapewnić bezpieczne warunki ruchu.

W tym sezonie Grinda nadzoruje w całym mieście 1707 ulic (o 37 ulic więcej niż w ubiegłym roku). Łączna długość utrzymywanych ulic sięga 1251 km. W czasie opadów śniegu najpierw odśnieżanych będzie 580 ulic, na których odbywa się komunikacja miejska, a następnie – 1127 ulic usługowych i pomocniczych.

Aby zapewnić utrzymanie ulic zimą, w tym roku spółka nabyła 4 nowe samochody ciężarowe z posypywaczami: 2 małe samochody przystosowane do pracy na wąskich uliczkach Starówki (ich zapasy soli pozwoli uzupełnić mobilny bunkier) oraz 2 samochody o zwiększonej przejezdności, co pozwoli na łatwiejszą pracę na terenie ogródków działkowych i na ulicach oddalonych od centrum miasta. Ulice magistralne będą nadal czyszczone przez potężne samochody ciężarowe uzbrojone w 2 pługi śnieżne, zdolne przewieźć prawie 14 ton mieszanek solnych i objąć powierzchnię 300 tys. m kw. podczas jednego wyjazdu. Ulice całego miasta będą utrzymywane przez 59 maszyn przystosowanych do prac zimowych.

Zdj. Sauliusa Žiūry

Dostarczona z Maroka sól zostanie w tym sezonie wykorzystana do utrzymania wileńskich ulic. Obecnie magazyny soli są całkowicie zapełnione. Rocznie do utrzymania ulic Wilna zużywa się około 20 tys. ton soli i 20 tys. metrów sześciennych mieszanki piasku i soli.

Aby zapewnić ciągłość pracy, Grinda zatrudni dodatkowych 53 kierowców na sezon zimowy, kiedy ulice muszą być czyszczone zarówno w dzień, jak i w nocy. 135 kierowców pracujących w systemie zmianowym tej zimy będzie dbać o ulice stolicy.

W tym roku szczególna uwaga zostanie zwrócona na pielęgnację terenów zielonych miasta. Zarówno wokół starszych roślin, jak i wokół nowo nasadzonej zieleni instalowane są już specjalne zabezpieczenia przeciwwilgociowe, które chronią drzewa przed mechanicznie posypywanymi środkami topiącymi śnieg. Maszyny są dostosowane tak, aby sól nie była rozsypywana zbyt wysoko i zbyt daleko. Łączna długość ogrodzenia drzew wynosi około 36 km.

Dla wygody mieszkańców Grinda ustawi w Wilnie 120 kontenerów z mieszanką piasku i soli do posypywania śliskich wzgórz i zboczy na ulicach o niskim natężeniu ruchu (mapa interaktywna: https://bit.ly/smėlio_konteineriai). Prawie 100 takich kontenerów ustawiono zgodnie z konkretnymi życzeniami mieszkańców. Wilnianie mogą bezpłatnie korzystać ze stale uzupełnianej mieszanki piasku i soli.

Pracę maszyn utrzymujących ulice stolicy można obserwować na interaktywnej mapie http://atviras.vilnius.lt/valytuvai.

Dział Marketingu i Komunikacji, [email protected]