Wileńskie szkoły rozpoczynają przygotowania do państwowego egzaminu maturalnego z matematyki

W poprzednim roku wyniki państwowego egzaminu maturalnego (PEM) z matematyki wywołały duże zaniepokojenie – aż 35% nie zdało egzaminu. Dlaczego matematyka, jedna z podstawowych dziedzin nauki, staje się problemem dla litewskich maturzystów? Zbyt skomplikowane zadania, stres egzaminacyjny czy niedostateczne przygotowanie są przeszkodą dla uczniów?

Środki pomocy – natychmiast

Samorząd miasta Wilna wspólnie z „Edu Vilnius” organizuje wsparcie dla szkół, które pragną lepiej się przygotować do egzaminu z matematyki.

„W Wilnie wyniki są nieco lepsze – egzaminu nie zdało 29% uczniów. Wiele dyskutowano o przyczynach, jednak dzisiaj to nie te dyskusje, a realne działania mogą pomóc dwunastakom. Nie wątpię, Ministerstwo Oświaty, Nauki i Sportu nie śpi, jednak Wilno poszukuje też własnych rozwiązań. W marcu bieżącego roku w Wilnie zorganizujemy egzamin próbny z matematyki, potrzebę którego zgłosili sami nauczyciele matematyki. Egzamin nie jest obowiązkowy, jednak gorąco zachęcam do dołączenia się wszystkie wileńskie szkoły“, – powiedział mer Wilna Remigijus Šimašius.

Stołecznym szkołom, które zgłosiły zapotrzebowanie, już zakupiono i przekazano narzędzia „TWÓRZ PEM matematyka” (lit. KURK VBE matematika) – zestawy zadań z instrukcją oceniania – licencje. Także powołano zespół nauczycieli matematyki, który ma przygotować zadania próbnego egzaminu z matematyki i dokonać analizy wyników po egzaminie próbnym.

Na 5 stycznia zaplanowano również pierwsze seminarium dla nauczycieli pt. „Analiza zadań państwowego egzaminu z matematyki 2022 oraz dyskusja: wnioski diagnostyczne w ramach przygotowań do państwowego egzaminu maturalnego z matematyki 2023”. W bieżącym miesiącu zaplanowano również seminaria o typowych błędach egzaminacyjnych oraz przygotowania do egzaminu – zarówno dla nauczycieli, jak i dla uczniów.

Egzamin próbny dla pełnego przygotowania się

„Edu Vilnius“ informuje, że próbny państwowy egzamin maturalny z matematyki planowany jest na 16 marca i odbędzie się w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Oczekuje się, że pomoże on uczniom przygotować się nie tylko merytorycznie, ale też psychologicznie.

„Nad tym programem pracuje silny zespół matematyków, dlatego wierzymy, że dzięki wykorzystaniu różnych narzędzi zarówno nauczyciele, jak i uczniowie staną przed egzaminem lepiej przygotowani. Ten egzamin należy zdać przede wszystkim dla siebie – nie dla oceny, a po to, by maturzyści mogli ocenić gdzie jeszcze odczuwają braki i przez kilka miesięcy skupić się na zgłębianiu tych tematów“, – powiedziała dyrektor „Edu Vilnius“ Unė Kaunaitė.

Wszystkie gimnazja jeszcze w tym tygodniu otrzymają listy ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi rejestracji na egzamin próbny oraz inne wydarzenia. Przed egzaminem próbnym dodatkowo są planowane docelowe seminaria dla nauczycieli i uczniów, podczas których zostaną omówione najczęściej popełniane błędy oraz braki w wiedzy. Psychologowie poprowadzą wykłady o zarządzaniu stresem, formach rozluźnienia, korzyści aktywności fizycznej i in. Dla nauczycieli zaplanowano również tematyczne seminaria z zakresu matematyki.

Ważne jest, by nie dopuścić do powstania braków w wiedzy

Bardzo ważne jest nie tylko opanowanie zaistniałej sytuacji, ale też zapobieganie jej powtórek, nie zezwalać na powstawanie braków w wiedzy. Dlatego samorząd miasta Wilna wiele uwagi poświęca kształceniu umiejętności matematycznych od najmłodszych lat.

Od poprzedniego roku szkolnego stworzono warunki do nauki matematyki w 1 – 8 klasach z wykorzystaniem opracowanej przez Finów komputerowej platformy nauczania matematyki Eduten, która w poprzednim roku zdobyła nagrodę w konkursie UNICEF EdTech. Narzędzie to jest naukowo uzasadnione na podstawie badań z zakresu współczesnej dydaktyki i pedagogiki matematyki, także wyróżnia się bardzo dobrą analityką danych nauczania, dostosowaną do monitorowania postępów i osiągnięć na poziomie ucznia, klasy i szkoły.

Prawie w 3/4 wileńskich szkół (77,9%), w których uczą się uczniowie klas 1 – 8, zapewniono możliwość do korzystania z tej platformy. Około 50% uczniów w tym wieku korzysta z platformy Eduten do doskonalenia swych umiejętności matematycznych.