W zatwierdzonym stołecznym budżecie – 1,205 mld EUR

Rada samorządu miasta Wilna, po naradach, zatwierdziła o 16,9% większy niż w poprzednim roku budżet stolicy w wysokości 1,205 mld EUR. Najwięcej uwagi poświęcono rozbudowie sieci szkół oraz przestrzeni rekreacyjnych dla wypoczynku mieszkańców miasta, inwestycjom w jakość transportu publicznego, nowym ścieżkom rowerowym i pieszym.

W porównaniu z planem, przedstawionym Radzie i mieszkańcom do rozpatrzenia w grudniu, budżet zwiększył się o 89,4 mln EUR. Najwięcej środków postanowiono przeznaczyć na oświatę – dodatkowo 43,2 mln EUR, na program mobilności – dodatkowo 19,3 mln EUR.

„Chociaż wzrost o prawie 17% wygląda solidnie, jednak inflacja w poprzednim roku była wyższa, dlatego w oparciu o nasze doświadczenie, wiedzę oraz kreatywność będziemy szukać sposobów na jak najbardziej efektywne wykorzystanie budżetu oraz zapewnienie jeszcze bardziej jakościowego środowiska i usług. Podstawowym priorytetem pozostaje oświata, tworzenie zielonych przestrzeni, rewitalizacja dzielnic sypialnych oraz południowej części Wilna, rozwój mobilności. Pomożemy instytucjom samorządowym walczyć z rosnącymi kosztami poprzez udzielenie dodatkowego finansowania” – oświadczył mer Wilna Remigijus Šimašius.

Zgodnie z zatwierdzonym budżetem, przychody na wykonywanie samodzielnych funkcji wyniosą 694,2 mln EUR. Dotacje uzyskane od państwa wyniosą 332 mln EUR, środki UE oraz inne wsparcie finansowe – 30,4 mln EUR, środki pożyczone – 48 mln EUR, inne środki – 100,8 mln EUR.

© Go Vilnius

Oświata, środowisko oraz rozwój miasta

Na oświatę postanowiono przeznaczyć 581,9 mln EUR – o 15,7% więcej niż w budżecie zatwierdzonym na 2022 r. Zaplanowano dodatkowych 34,3 mln EUR ze środków budżetu samorządu na zwiększenie wynagrodzeń pracowników oświaty. Pracownicy nadal będą motywowani bezpłatnymi rocznymi biletami transportu miejskiego.

Będą kontynuowane inwestycje w jakość edukacji, rekonstrukcję oraz rozbudowę szkół i przedszkoli. Najbliższe plany – to otwarcie 1 nowej szkoły oraz 4 przedszkoli w Wilnie.

Na tworzenie i rozwój przytulnego i zielonego środowiska planuje się przeznaczyć 158,9 mln EUR – nawet o 22% więcej niż w 2022 r. Wśród przyszłych projektów – 22 nowe place zabaw dla dzieci, urządzenie zdalnych elektrowni solarnych na potrzeby szkół oraz Muzeum Energetyki i Techniki, nowe skwery. Wzdłuż jezdni ulic oraz w innych przestrzeniach publicznych planuje się posadzić około 4000 drzew, 40 tys. krzewów, 20 tys. pnączy.

Mobilność, opieka społeczna, zdrowie

W porównaniu z poprzednim rokiem, najbardziej budżet zwiększy się w obszarze mobilności. Na wygodniejsze przemieszczanie się mieszkańców miasta przeznaczy się 146,4 mln EUR – nawet o 66,6% więcej niż w 2022 r. Dodatkowe 33,7 mln EUR zainwestuje się w jakość transportu publicznego, poza tym wybuduje się nowe ścieżki rowerowe oraz dla pieszych, będzie kontynuowana rekonstrukcja ulic.

Budżet na opiekę społeczną zwiększy się o 19% – do 120,7 mln EUR. Więcej środków przeznaczy się na świadczenia socjalne, wsparcie, będą rozwijane usługi rehabilitacji społecznej oraz sieć usług społecznych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, psychiczną. Wzrosną inwestycje w projekty socjalne instytucji pozarządowych.

Na opiekę zdrowotną zatwierdzono 52,5 mln EUR. Część tych środków zostanie przeznaczona na rozwój wileńskiego szpitala klinicznego, rekonstrukcję oraz urządzenie szkolnych boisk sportowych, budowę basenu w Pilaitė, skate parku, rekonstrukcję centrum zdrowia uczniów. Jak i w poprzednim roku, uzgodniono wsparcie finansowe w wysokości 3,5 mln EUR dla zawodowych klubów sportowych, prawie 0,5 mln EUR przeznaczy się na program nauki pływania uczniów drugich klas.

Poza tym będą rekompensowane koszty nabycia biletów transportu publicznego dla pracowników placówek świadczących usługi opieki paliatywnej i pielęgniarskiej, a także koszty zakupu biletów transportu publicznego dla pielęgniarek, asystentek pielęgniarek oraz personelu pomocniczego innych podległych samorządowi Wilna stacjonarnych placówek opieki zdrowotnej, wzrosną wynagrodzenia pracowników podległych samorządowi placówek świadczących usługi opieki paliatywnej i pielęgniarskiej.

Kultura

Sektor kultury Wilna, obchodzącego w bieżącym roku jubileusz 700 – lecia, otrzyma budżet w wysokości 17,8 mln EUR – o 12,9% więcej niż przed rokiem. Zostaną zwiększone dotacje dla instytucji pożytku publicznego, więcej środków przeznaczy się na wynagrodzenia pracowników instytucji budżetowych, finansowanie projektów, które zwyciężyły w konkursach.

Na bezpieczeństwo i ochronę zatwierdzono 14,4 mln EUR. Na administrację samorządu oraz planowanie miejskie – 74,1 mln EUR, rozwój gospodarczy – 9,7 mln EUR, zwrot kredytów – 29,1 mln EUR.