W dzielnicy Zameczek (lit. Pilaitė) powstanie nowy skwer obok kościoła i nowego gimnazjum

W stołecznej dzielnicy Zameczek, przy nowo wybudowanym kościele pw. Św. Józefa oraz przy otwartym dopiero w zeszłym roku gimnazjum Pilaitės, powstanie nowa przestrzeń publiczna. Będzie otwarta dla wszystkich – parafianie oraz okoliczni mieszkańcy dzielnicy będą mogli tu się spotykać, odpoczywać oraz organizować różne imprezy.

Rada samorządu miasta Wilna zatwierdziła list intencyjny, podpisany przez samorząd oraz parafię Św. Józefa, na mocy którego uzgodniono przekazanie na zasadzie użyczenia publicznego na okres 25 lat części zarządzanej przez parafię działki dla samorządu miasta Wilna oraz urządzenie tu nowej przestrzeni publicznej.

„Od samego początku intensywnego rozwoju wielopiętrowej zabudowy dzielnicy w Zameczku bardzo brakowało zieleni. Obecnie planujemy w dzielnicy urządzić lub uporządkować nawet 7 przestrzeni publicznych. Część z nich dopiero się planuje, w przypadku innych są już opracowane propozycje projektowe lub projekty techniczne. Na uporządkowanie jednego terytorium wydano już pozwolenie na budowę. Zameczek naprawdę się zmienia i stanie się bardziej zielony“, – powiedziała Rūta Matonienė, główny doradca w Wydziale Krajobrazu Miejskiego samorządu miasta Wilna.

Planuje się, że skwer o powierzchni 1,4 ha zostanie uporządkowany zgodnie z zasadami tworzenia klasycznego ogrodu. Planowane są tu miejsca wypoczynkowe, dekoratywne zieleńce, zostanie zainstalowane oświetlenie. Zostanie też zachowana oraz wydłużona aleja rosnących tu brzóz brodawkowatych. Terytorium nie zostanie ogrodzone. Będą mogli z niego korzystać uczniowie, społeczność parafii. W odległości 300 m dokoła mieszka około 7000 mieszkańców dzielnicy, którzy również będą mogli cieszyć się zielonym otoczeniem.

Jak stwierdził proboszcz parafii Ričardas Doveika, plac połączy bliskość przyrody, sztukę oraz imprezy.

Na koszt parafii zostały opracowane oraz skonsultowane ze społecznością propozycje projektowe uporządkowania skweru. Można z nimi zapoznać się na stronie: https://bit.ly/3YcywsO.

Po podpisaniu listu intencyjnego oraz uporządkowaniu przez parafię kwestii własnościowych gruntów, można będzie podpisać umowę oraz dalej uzgadniać ze społecznością finalizację projektu.

Prace uporządkowania placu zostałyby zorganizowane oraz sfinansowane przez samorząd miasta Wilna (sieci inżynieryjne, ścieżki dla pieszych, parkingi, instalacja oświecenia oraz uporządkowanie i wydłużenie starej alei brzóz), natomiast wykonanie elementów małej architektury oraz zasadzenie zieleńców planuje zapewnić parafia.