Wilno będzie organizowało przedsięwzięcia miejskie w formacie otwartych konkursów pomysłów

Największe święta miejskie oraz inne przedsięwzięcia publiczne Wilno będzie organizowało w formacie otwartych konkursów pomysłów. Rada miasta przyjęła rezolucję, która umożliwi przyciągnięcie większej liczby osób zawodowo związanych z kulturą, partnerów społecznych do organizacji miejskich imprez, zatwierdzi politykę kulturalną opartą na zasadach wolnego rynku, dzięki czemu miejskie wydarzenia staną się bardziej jakościowe.

„Wilno jest pełne kultury – młodzieńczej, inspirującej, tworzącej niepowtarzalne oblicze oraz nazwę miasta na całym świecie. Wydarzenia w stolicy za każdym razem zaskakują niespodziewanymi, wyjątkowymi lub nowymi rozwiązaniami. Chcemy nadal utrzymać tę poprzeczkę oraz wysoką wartość kulturalną miejskich przedsięwzięć, dlatego chcemy stworzyć organizatorom miejskich imprez kulturalnych możliwość uczestnictwa w otwartych konkursach“, – oświadczyła starosta klubu Partii Wolności (lit. Laisvės partija) Rita Balčiūnienė, która przedstawiła projekt rezolucji.

Do 1 kwietnia samorząd miasta, wspólnie z ekspertami zewnętrznymi, opracuje koncepcję oraz plan działań przy wyborze organizatorów wydarzeń kulturalnych w trybie otwartego konkursu. Po opracowaniu koncepcji oraz planu działań przy wyborze organizatorów wydarzeń kulturalnych w trybie otwartego konkursu miasto stanie się bardziej otwarte na nowe inicjatywy i projekty, finansowanie konkursów będzie się odbywało maksymalnie przejrzyście.