Wilno nie będzie pobierało opłaty na rozwój infrastruktury od deweloperów budynków o przeznaczeniu społecznym

Rada samorządu miasta Wilna zatwierdziła nowe przepisy dotyczące opłaty na rozwój infrastruktury – budowniczy oraz deweloperzy nieruchomości mogą zostać zwolnieni z opłaty, gdy budynek jest przeznaczony do użytku publicznego, czyli spełnia kryteria infrastruktury społecznej, ale nie jest budowany ze środków samorządu. To znaczy, że wyjątek dotyczący opłaty na rozwój infrastruktury może być stosowany w przypadku prywatnych deweloperów, którzy budują biblioteki publiczne, muzea, szkoły, przedszkola, szpitale, przychodnie lekarskie, sale sportowe, stadiony lub inną infrastrukturę sportową. Aby uzyskać ulgę, deweloper powinien zobowiązać się przez 5 lat nie zmieniać przeznaczenia obiektu.

Zmiany w trybie pobierania opłaty zostały wprowadzone po uwzględnieniu wniosków oceny Służby Dochodzeń Specjalnych (lit. Specialiųjų tyrimų tarnyba), w której zalecono bardziej precyzyjnie określić stosowanie zwolnienia z opłaty na rozwój infrastruktury.

Samorząd miasta Wilna także wcześniej współpracował z deweloperami przy rozbudowie różnej ważnej dla miasta infrastruktury. W trybie ustalonym ustawowo, zgromadzone środki mogą być wykorzystane do zrekompensowania deweloperowi poniesionych przez niego kosztów budowy priorytetowej dla samorządu infrastruktury. W takim wypadku rekompensowana jest różnica między opłatą, obliczoną w oparciu o powierzchnię budynku, a wartością wybudowanej infrastruktury.

Opłata na rozwój infrastruktury, jak i w innych szybko rozwijających się miastach świata, została wprowadzona w celu zapewnienia dostępności infrastruktury publicznej dla mieszkańców. Jej budowa oraz utrzymanie na terenach oddalonych od ukształtowanych ośrodków miasta jest droższa oraz bardziej skomplikowana. Dlatego w różnych częściach miasta stosuje się różne stawki opłaty: w strefach priorytetowych – 30 EUR za metr kwadratowy, natomiast w nie priorytetowych – 50 EUR/m2. Ulgowa stawka opłaty na rozwój infrastruktury w wysokości 15 EUR/m2 jest stosowana w przypadku budynków jednomieszkaniowych, gdy, niezależnie od priorytetu strefy, jest to jedyny budynek mieszkalny na danej działce.

W ciągu 2021 r. z tytułu tej opłaty Wilno zebrało prawie 6,6 mln EUR, a w 2022 r. – ponad 9,8 mln EUR. W 2022 r. środki te zostały wykorzystane na budowę budynków żłobka – przedszkola „Bajorėlis”, gimnazjum w Zameczku (lit. Pilaitė), progimnazjum w Jerozolimce (lit. Jeruzalė), także na budowę oraz rekonstrukcję ulic, urządzenie pasów dla transportu publicznego.

Więcej informacji o opłacie na rozwój infrastruktury można znaleźć na stronie: https://bit.ly/3YBqiKv