Wilno ubiega się o tytuł Europejskiej Zielonej Stolicy

Litewska stolica złoży wniosek o tytuł Europejskiej Zielonej Stolicy w 2025 r. – zgodę na to wyraziła dziś Rada miasta Wilna. Komisja Europejska nadaje ten tytuł za przywództwo w 7 obszarach ważnych dla jakości życia mieszkańców – od jakości wody czy powietrza po różnorodność biologiczną oraz przystosowanie się do zmian klimatycznych.

Medžiai mieste

„Zielone miasto oznacza współczesny dom, tętniące życiem przestrzenie publiczne, dogodny transport. Mieszkać bardziej zielono oznacza też mieszkać oszczędniej, gdyż rachunki za bardziej zielone usługi komunalne mogą być o wiele niższe z powodu zaoszczędzonej energii, korzyści wynikających z ekonomii współdzielenia lub gospodarki o obiegu zamkniętym“, –  oświadczył mer Wilna Remigijus Šimašius.

Nagroda Zielonej Stolicy dodałaby miastu prestiżu oraz uznania, które pomogłyby miastu przyciągnąć więcej inwestycji oraz funduszy UE, na przykład, na zwiększenie efektywności energetycznej budynków, komunikację miejską i inne obszary, ważne dla jakości życia w mieście.

Europejska Zielona Stolica otrzymuje także polityczne poparcie Komisji Europejskiej, honorowe miejsce w najważniejszych wydarzeniach i inicjatywach politycznych, decydujących o zielonym kursie UE, także finansowanie w wysokości 600 000 euro na wydarzenia o zasięgu unijnym.

Sztokholm jako pierwsze miasto zdobył tytuł Europejskiej Zielonej Stolicy w poprzednim dziesięcioleciu. W roku bieżącym Europejską Zieloną Stolicą został ogłoszony Talllinn, a w 2024 r. będzie nią Valencia. Zielone stolice stają się częścią Sieci Zielonych Stolic, do której należy 36 miast, i dalej współpracują przy realizacji ambitnych planów rozwoju miast.

Wilno ma już znaczące osiągnięcia w zakresie zielonej polityki, które zostałyby wzmocnione przez przyznanie nagrody Europejskiej Zielonej Stolicy. W poprzednim roku Wilno zostało jednym z członków misji 100 europejskich inteligentnych oraz neutralnych klimatycznie miast. Zdobywając miejsce w tej misji, miasta otrzymują solidne wsparcie finansowe oraz metodyczne, pomagające w osiąganiu celów w zakresie ekologii oraz neutralności klimatycznej. Następnie wiodące miasta w dziedzinie ekologii, wśród których już jest Wilno, dzielą się swym doświadczeniem z innymi. Jedynie w 2023 r. misja ta otrzymała 360 mln euro wsparcia z funduszy UE.

Więcej o nagrodzie Europejskiej Zielonej Stolicy.