Demontowane w Wilnie ogrodzenia następnej zimy ponownie będą chronić nowo zasadzone zieleńce

W Wilnie rozpoczyna się demontaż ogrodzeń, które zimą chroniły niedawno zasadzone zieleńce od soli i innych zanieczyszczeń ulicznych. Jesienią ubiegłego roku wzdłuż ulic zamontowano 23 km takich ogrodzeń. Przyszłej zimy ich lokalizacja zostanie skorygowana w zależności od tego, gdzie zostaną posadzone nowe drzewa, krzewy lub kwiaty – w opinii specjalistów, ogrodzenia są najważniejsze dla młodych, niedawno posadzonych roślin. Badania wykazały, że ochronne ogrodzenia zieleńców pomagają o połowę zmniejszyć zasolenie gleby w porównaniu z niechronionymi obszarami.

Atitvarai nuo druskų

Zgodnie z nowym wileńskim standardem ulic, w ciągu kilku ostatnich lat pasy drzew i krzewów są zasadzane wzdłuż ścieżek rowerowych i pieszych w taki sposób, by oddzielać je od jezdni ulic. Takie zielone pasy lepiej niż trawniki zatrzymują kurz, pochłaniają zanieczyszczenia. W gorące letnie dni drzewa i krzewy tworzą cień dla pieszych i rowerzystów, schładzają i nawilżają powietrze w całym mieście.

Już w poprzednim roku wykonano badania gleby, które wykazały, że w tych miejscach, gdzie zostały zamontowane ogrodzenia chroniące przed substancjami roztapiającymi śnieg, stężenie chlorków w glebie nie przekraczało 80 mg/kg. Po przekroczeniu tego poziomu rośliny stają się bardziej wrażliwe, spowalnia się ich wzrost, drzewa później się zielenią, na liściach mogą się pojawić uszkodzenia.

Atitvarai nuo druskų

Spółki zajmujące się utrzymaniem ulic rozpoczynają już zbieranie nagromadzonych osadów, które można uprzątnąć dopiero po roztopieniu się śniegu. Aby sprzątanie ulic nie szkodziło środowisku, są one czyszczone na mokro, w tym celu są wykorzystywane próżniowe maszyny czyszczące.