W Wilnie zmienią się przepisy dotyczące opłat za parkowanie

Rada miasta Wilna dzisiaj zatwierdziła omówioną w komitetach kwestię zmiany przepisów dotyczących lokalnych opłat za parkowanie, której celem jest automatyzacja kontroli poboru opłat oraz uproszczenie płacenia za parkowanie samochodów.

Zostanie wydłużony termin płatności oraz nie będzie już żółtych kartek.

Po wejściu decyzji w życie, od 1 października br. ulegnie wydłużeniu możliwość zapłacenia lokalnej opłaty za cały dzień – zamiast obecnie stosowanych 72 godzin opłatę można będzie uiścić w ciągu 168 godzin.

Także nie będzie już żółtych kartek, gdyż pojawi się możliwość dobrowolnej rejestracji danych kontaktowych posiadaczy pojazdów w portalu samoobsługowym, administrowanym przez JUDU (spółka samorządowa „Susisiekimo paslaugos”). Oznacza to, że zarejestrowanym osobom będą wysyłane wiadomości z propozycją uiszczenia opłaty za cały dzień lub przypomnienia o dokonaniu opłaty. Osoby, które nie chcą rejestrować swych danych kontaktowych, będą miały możliwość samodzielnie sprawdzić, czy są aktualne wpisy o faktach niedokonania opłaty, a jeżeli są – szybko i wygodnie uiścić opłatę.

Ważne zmiany dla osób posiadających prawo do zniżki

Są dwa sposoby na skorzystanie z ulgi na lokalne opłaty za parkowanie: osoby niepełnosprawne będą mogły zarejestrować się w portalu samoobsługowym lub w centrach obsługi klientów podając numery rejestracyjne nie więcej niż dwóch samochodów, powiązanych z kartą parkingową samochodów osób niepełnosprawnych. Albo będą mogli skorzystać z aplikacji komórkowej i zaznaczyć bezpłatny bilet, przy zamówieniu którego trzeba będzie wskazać numer rejestracyjny samochodu oraz numer karty parkingowej samochodów osób niepełnosprawnych.

Dodatkowe zmiany

Zmiany przepisów przewidują też wiele innych zmian – uproszczenie udostępnienia miejsc parkingowych dla tymczasowego użytkowania, na przykład, na czas filmowania, tymczasowych ograniczeń, budowy czy w innych podobnych przypadkach.

Poza tym ustalono niższą roczną (ulgową) opłatę nie tylko dla motocykli, ale też dla motorowerów, trójkołowców i czterokołowców w czerwonej, żółtej i zielonej strefie parkowania.

Uwzględniając wnioski Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz powiązanych instytucji, ulegnie zmianie definicja pojazdów specjalnych oraz warunki, kiedy one mogą być zwolnione z opłaty lokalnej.

Te zmiany wejdą w życie z dniem ogłoszenia decyzji.

JUDU jest odpowiedzialne za organizację usług komunikacji miejskiej, infrastrukturę parkingów w mieście oraz promocję zrównoważonych sposobów podróżowania. W 2022 r. z usług komunikacji miejskiej korzystało ponad 170 tys. osób dziennie, które w bieżącym roku jakość przejazdów autobusem lub trolejbusem oceniły na 8,32 punktów z 10 możliwych, a jest to najwyższa ocena od 2019 r. Spółka zapewnia również płynną organizację ruchu miejskiego i wspólnie z samorządem miasta Wilna wdraża innowacyjne rozwiązania, tworzące miasto przyjazne dla spacerów.

Mėlyna patkavimo zona

Nuotr. S. Žiūros