Mieszkańcy Wilna są zachęcani do składania wniosków o wsparcie socjalne dla uczniów na nadchodzący rok szkolny

Od 1 lipca można ubiegać się o wsparcie socjalne dla uczniów – bezpłatne wyżywienie oraz wsparcie na zakup przyrządów szkolnych, które wynosi 98 EUR na rok kalendarzowy.

Warunki udzielenia wsparcia

Prawo do otrzymania bezpłatnego wyżywienia, obejmującego śniadania, obiady, podwieczorki oraz wsparcia na zakup przyrządów szkolnych przysługuje uczniom w wieku do 21 lat, którzy pobierają naukę w ramach programów edukacji przedszkolnej, ogólnokształcącej lub edukacji dla dorosłych.

Wsparcie może być udzielone, jeżeli dochód jednej ze wspólnie mieszkających osób nie przekracza 235,50 EUR. Samodzielnie obliczyć średni dochód na jedną wspólnie mieszkającą osobę można za pomocą kalkulatora.

Stosowane są wyjątki, gdy w rodzinie jest troje lub więcej dzieci lub występuje choroba, wypadek, ryzyko społeczne, wówczas przypadek jest oceniany indywidualnie. Bardziej szczegółową informację można znaleźć tutaj.

Ważne, wszyscy przedszkolacy, uczniowie pierwszych i drugich klas otrzymują obiady bezpłatnie, bez odrębnego wniosku rodziców (opiekunów).

Kto może prosić o wsparcie

O wsparcie dla uczniów może się ubiegać jedno z rodziców ucznia lub inna wspólnie mieszkająca osoba pełnoletnia, pełnoletni uczeń, niepełnoletni uczeń, który zawarł związek małżeński lub jest emancypowany, uczeń w wieku od 14 do 18 lat za zgodą rodziców.

Mieszkańcy powinni być zameldowani w Wilnie lub wpisani do ewidencji osób, które nie zadeklarowały miejsca zamieszkania. Świadczenie mogą otrzymać również osoby nie zameldowane w Wilnie oraz nie wpisane do ewidencji osób, które nie zadeklarowały miejsca zamieszkania, ale które faktycznie mieszkają w Wilnie.

Formularze oraz składanie wniosków

Wniosek można złożyć w jeden z następujących sposobów: elektronicznie za pośrednictwem Systemu Informatycznego Wsparcia Socjalnego dla Rodzin www.spis.lt, po przybyciu do Centrum Obsługi Klientów pod adresem Konstitucijos pr. 3 (I piętro), wysyłając wypełniony i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym wniosek pocztą elektroniczną sis@vilnius.lt lub wysyłając wypełniony wniosek pocztą Wydziałowi Świadczeń Społecznych na adres Kauno g. 3, LT-01314 Vilnius.

Formularz wniosku jest dostępny w opisie usługi.

Wnioski o uzyskanie bezpłatnego wyżywienia można składać od 1 lipca do końca roku szkolnego, o uzyskanie wsparcia na zakup przyrządów szkolnych – od 1 lipca do 5 października.

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących wsparcia dla uczniów przy szacowaniu dochodów rodziców, prosimy skontaktować się z Wydziałem Świadczeń Społecznych pocztą elektroniczną sis@vilnius.lt, podczas bezpośredniej rozmowy na żywo (LiveChat) poprzez kliknięcie ikony czatu w dolnym prawym rogu strony https://sis.vilnius.lt/, nr telefonu: 8 700 35545.