Szansa dla tych, którzy chcą przyczynić się do rozwoju Wilna – weź udział w wyborach sołtysa

W związku ze zbliżającym się końcem kadencji sołtysów stolicy trwającej w latach 2019-2023, Wilno zaprasza do przygotowania się do nowych wyborów sołtysów. Tegoroczne wybory odbędą się w dniach od 4 września do 13 października. Mieszkańców Wilna przejawiających inicjatywę, społeczności, stowarzyszenia zapraszamy do wytypowania osoby przejawiającej inicjatywę i aktywnej, która zmobilizuje społeczność i będzie reprezentować swoją dzielnicę w kontaktach z władzami miasta przez kolejne cztery lata.

“Wszyscy jesteśmy ambasadorami swojego miasta. Problemy swojej ulicy i dzielnicy, w której mieszkamy, widzimy jako pierwsze i mamy propozycje ich rozwiązania. Chcielibyśmy mieć bliskie relacje z każdą dzielnicą, dlatego bardzo ważne jest, aby każda społeczność miała oddanego i nieobojętnego członka, który będzie reprezentował jej interesy na początkowych etapach podejmowania różnych decyzji” – mówi Daiva Mikulskienė, główny doradca administracji miasta Wilna.

Sołtys jest jak łącznik między samorządem, społecznością i innymi instytucjami. W przeciwieństwie do starostów, którzy są mianowani przez administrację miasta, sołtysi są wybierani przez mieszkańców na zasadzie zaufania. Każdy, kto chce coś zmienić, nie boi się odpowiedzialności i jest zaangażowany w reprezentowanie społeczności, może ubiegać się o to stanowisko. Ponieważ sołtysi są najbliżej swoich społeczności, ich zadaniem jest przekazywanie skarg i życzeń mieszkańców do gminy oraz odpowiadanie na pytania mieszkańców dotyczące tego, co można zrobić, aby rozwiązać daną sytuację.

Kandydatami na sołtysa mogą być pełnoletni mieszkańcy, deklarujący swoje miejsce zamieszkania w tej dzielnicy, w której jest wystawiona ich kandydatura. Zgłoszenia na sołtysa można składać od 4 do 15 września, można je wypełniać elektronicznie lub odwiedzając swój okręg wyborczy. Głosowanie na sołtysów, zarówno drogą elektroniczną, jak i osobiście, odbędzie się w gminach od 22 września do 13 października. Swój głos można oddać elektronicznie na stronie internetowej samorządu oraz pisemnie w dzielnicach, gdzie kandydaci na sołtysów lub mieszkańcy wspierający ich będą zapraszali do podpisania kwestionariuszy.

Jeśli sołtysi otrzymają co najmniej 5% głosów, zostaną uznani za wybranych. Powtórne wybory na pozostałe wolne miejsca zostaną zorganizowane między 30 października a 20 listopada 2023 r.

Obecnie w Wilnie jest 189 dzielnic.

Dział Marketingu i Komunikacji, vrt@vilnius.lt