Koniec z przymusowymi poobiednimi drzemkami w stołecznych przedszkolach

Vaikų darželis

Sauliaus Žiūros nuotr.

Od początku tego roku szkolnego w przedszkolach w Wilnie zostaną zniesione przymusowe drzemki w porze obiadowej. Na życzenie rodziców (opiekunów) dzieci, które nie śpią, będą miały zapewnione spokojne zajęcia, które nie będą przeszkadzać pozostałym dzieciom: rysowanie, tworzenie kolaży, formowanie plasteliny, modeliny, zabawa piaskiem kinetycznym itp.

“Mówimy o rozwijaniu osobowości w placówkach edukacyjnych, ale wciąż staramy się opierać edukację dzieci na naszych osobistych doświadczeniach. Nie tylko tempo i metody nauki różnią się w zależności od dziecka, ale także długość i forma odpoczynku. Wraz ze zbliżającym się nowym rokiem szkolnym przygotowaliśmy wytyczne dotyczące organizacji codziennego odpoczynku dzieci w stołecznych przedszkolach i poza drzemką obiadową zaproponujemy dzieciom też inne formy odpoczynku w ciągu dnia” – mówi wicemer Wilna Donalda Meiželytė, dodając, że zmiana bez wątpienia będzie wymagała czasu, edukacji społeczności przedszkolnych i konsekwentnej pracy z rodzicami (opiekunami) dzieci.

Uświadamiając sobie wyzwanie, jakim jest jakościowy wypoczynek dzieci w przedszkolach, powołano grupę roboczą, w skład której wchodzą nie tylko kierownicy innowacyjnych przedszkoli, przedstawiciele Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Wilnie, ale także przedstawiciele grupy inicjatywnej na rzecz ugruntowania alternatyw dla rekreacji dziennej dla dzieci uczęszczających do placówek przedszkolnych oraz przedstawiciele rodziców ze Stowarzyszenia Rodzin.

Według Urtė Žukauskaitė-Zabukė, członka grupy inicjatywnej, samorząd Wilna zareagował proaktywnie na problem i zaczął go rozwiązywać jako jeden z pierwszych, wykazując się najwyższą etyką pracy i pozytywnym przywództwem.

“W krótkim czasie zainicjowano grupę roboczą i opracowano kroki mające na celu pomoc rodzicom w bardziej przejrzystej i otwartej komunikacji z przedszkolami na temat potrzeb ich dzieci. Do tej pory każda rodzina radziła sobie z tym problemem indywidualnie, ale teraz w Wilnie pojawią się rozwiązania systemowe, a my staramy się informować o ich potrzebie” – mówi U. Žukauskaitė-Zabukė.

Wytyczne przekazane przedszkolom w Wilnie stanowią, że dyrektor placówki przedszkolnej, przy zaangażowaniu społeczności placówki (nauczycieli, specjalistów ds. wsparcia edukacyjnego, rodziców (opiekunów)) i biorąc pod uwagę istniejące zasoby placówki (ludzkie, finansowe, lokalowe), uzgadnia organizację odpoczynku dla dzieci w ciągu dnia. Forma wypoczynku powinna być dostosowana do wieku dziecka, ograniczać stymulację i aktywność. Zalecane są zajęcia indywidualne, ale nie grupowe, powinno być więcej niż jedno zajęcie, aby dzieci mogły je zmieniać.

Jeśli nie ma warunków na organizację zajęć indywidualnych, zajęcia grupowe można zorganizować w oddzielnej przestrzeni (np. w sali, pokoju sensorycznym, klasie itp.) lub na dworze.

Potrzeby dzieci w zakresie rekreacji w ciągu dnia mogą się zmieniać w trakcie roku szkolnego, zmiany są omawiane indywidualnie z rodzicami (opiekunami) dziecka.

Celem jest poszanowanie indywidualności każdego małego mieszkańca stolicy i zaspokojenie jego potrzeb, a wileńskie przedszkola organizują opiekę dzienną nad dziećmi w sposób elastyczny i innowacyjny.

Dział Marketingu i Komunikacji, vrt@vilnius.lt