Wilno przygotowuje się do płatności kartami bankowymi za bilety komunikacji miejskiej

Viešojo transporto bilietų komposteris

Dobra wiadomość dla mieszkańców Wilna i turystów – już w 2024 r. będzie można używać zbliżeniowych kart bankowych do płacenia za bilety jednorazowe w transporcie publicznym w Wilnie. Najbardziej niepopularne rodzaje biletów są również stopniowo wycofywane w celu poprawy przejrzystości i uproszczenia wyboru dla pasażerów.

Płatność kartą bankową

Bilety papierowe, obecnie sprzedawane przez kierowców, zostaną zastąpione pełnopłatnym 60-minutowym biletem elektronicznym (cena – 0,90 euro). Będzie on dostępny w kasowniku za pomocą zbliżeniowej karty bankowej. Bilety ze zniżką 80% i 50% będą dostępne za pomocą karty JUDU/karty Wilnianina oraz aplikacji mobilnych „m.Ticket” i „Trafi”.

Papierowe bilety jednorazowe będą dostępne do 1 września 2024 r. i będą ważne do 2027 r.

Zmiany te sprawią, że pasażerowie będą mogli łatwiej i wygodniej wybierać i płacić za bilety, zmniejszając obciążenie pracą kierowców i obciążenie administracyjne przewoźników.

Prawie nieużywane rodzaje biletów zostaną stopniowo wycofane

Aby zapewnić prostszy i wygodniejszy wybór biletów zarówno dla rzadkich, jak i regularnych użytkowników transportu publicznego, niepopularne bilety 5- i 10-dniowe, które stanowią mniej niż 1% całkowitej sprzedaży biletów transportu publicznego, zostaną wycofane od 8 stycznia 2024 roku. Znikną również najrzadziej kupowane bilety 180-dniowe (6-miesięczne) i 270-dniowe (9-miesięczne) (zarówno obejmujące dni robocze, jak i wszystkie dni). Te rodzaje biletów będzie można zrealizować w ciągu 3 lat od daty zakupu.

Po tych zmianach nadal dostępne będą bilety krótkoterminowe 30- i 60-minutowe, 1- i 3-dniowe bilety terminowe oraz bilety długoterminowe 30-dniowe (1-miesięczne), 90-dniowe (3-miesięczne) i 365-dniowe (12-miesięczne), ważne we wszystkie dni tygodnia i tylko w dni robocze.

Zmiany te nie wpłyną na ceny biletów. Wszystkie bilety, z wyjątkiem jednorazowego biletu elektronicznego zakupionego za pomocą karty bankowej w kompostowniku, będą podlegać obecnym zniżkom i ulgom. Po zmianach zamiast obecnych 51 rodzajów biletów zostanie 30 głównych rodzajów biletów, a także wszystkie bilety specjalne: “Parkuj i jedź”, “Bilet ucznia szkoły początkowej”, specjalny bilet 12-miesięczny, bilet kontrolny i inne.

Viešojo transporto autobusas

Nowa funkcjonalność pozwala na wybór

Ponieważ od 27 maja br. nowe kompostowniki w miejskim transporcie publicznym w Wilnie umożliwiają wybór biletu, który chcesz aktywować, od 31 grudnia 2023 r. zostaje odwołana możliwość uzupełnienia karty e-pieniędzmi. Ważne jest, aby pamiętać, że wpłacone środki nie znikną i można z nich będzie korzystać.

W starym systemie e-biletów pasażerowie transportu publicznego posiadający różne rodzaje biletów nie mieli możliwości wyboru biletu do aktywacji – system automatycznie wybierał najstarszy bilet, co często powodowało niedogodności. W związku z tym pasażerom zaoferowano alternatywę doładowania e-pieniędzmi karty JUDU/karty Wilnianina, które można wykorzystać do zakupu krótkoterminowych biletów 30- i 60-minutowych.

Zdjęcie. Sauliaus Žiūros.