Wilno zatwierdza nowe ceny na paliwa stałe dla ogrzewających się samodzielnie

W związku z rynkowym spadkiem cen paliw stałych i innych, ustalono nowe ceny tych paliw dla mieszkańców stolicy w celu obliczenia rekompensaty za ogrzewanie.

“Analiza cen rynkowych przeprowadzona w sierpniu odnotowała największą zmianę w sprzedaży drewna opałowego mieszanego, ze znacznym spadkiem cen w porównaniu do ubiegłego roku. Po przeprowadzeniu analizy porównawczej cen paliw dostawców, uzyskaliśmy średnią cenę, która zostanie wykorzystana w nowym sezonie grzewczym do obliczenia rekompensaty za koszty ogrzewania domostw i ciepłej wody” – mówi Ieva Paberžienė, kierownik Wydziału Świadczeń Socjalnych Samorządu Miasta Wilna.

Vilnius

Fot. Saulius Žiūra

Nowe ceny paliw stałych i innych na nadchodzący sezon grzewczy, które są wykorzystywane do obliczania średniej rekompensaty za ogrzewanie domostw i ciepłą wodę, są następujące: cena mieszanego (łupanego) drewna opałowego za 1 metr sześcienny wynosi 62,64 EUR, węgla – 0,35 EUR za 1 kg, brykietów torfowych – 0,19 EUR za 1 kg, skroplonego gazu w butlach – 1,46 EUR za 1 kg, pelletu drzewnego – 0,30 EUR za 1 kg.

Precyzując warunki udzielania pieniężnej pomocy socjalnej przewidziano również, że wyjątkowo pomoc może być przyznana, gdy posiadana na prawach własności nieruchomość przekracza normatyw o nie więcej niż 10 procent.

Zaostrzono punkt dotyczący modernizacji (rekonstrukcji) budynku wielorodzinnego. Określono okoliczności i dokumenty, które należy przedłożyć w Wydziale Świadczeń Socjalnych w przypadku, gdy właściciel mieszkania w budynku wielorodzinnym, uprawniony do otrzymania lub otrzymujący rekompensaty, nie uczestniczył lub odmówił udziału w spotkaniu omawiającym/podejmującym decyzję w sprawie projektu modernizacji (rekonstrukcji) i w wyniku tych działań projekt nie został rozpoczęty.

Dział Marketingu i Komunikacji, vrt@vilnius.lt