Wilno zdobyło tytuł Zielonej Stolicy Europy

Green Vilnius
W finale organizowanego przez Komisję Europejską konkursu „The European Green Capital Award” Wilno zdobyło tytuł Zielonej Stolicy Europy 2025. W odbywającym się w Tallinie finale konkursu Wilno pokonało dwóch finalistów – portugalskie miasto Guimaraes oraz austriackie miasto Graz.

„Ta prestiżowa nagroda jest ważnym wyróżnieniem dla naszego miasta oraz potwierdzeniem, że podążamy we właściwym kierunku. Dążymy, by do 2030 r. Wilno stało się miastem całkowicie neutralnym klimatycznie. Z każdym rokiem coraz więcej uwagi poświęcamy pielęgnacji różnorodności biologicznej, łagodzeniu skutków zmian klimatycznych, rozwojowi bardziej zrównoważonej mobilności oraz bardziej efektywnemu zarządzaniu procesów w mieście. Wizja rozwoju naszego miasta – to pozostanie otwartym, innowacyjnym, nie obawiającym się eksperymentów miastem“, – podczas ceremonii wręczenia tytułu Zielonej Stolicy Europy w Tallinie oświadczył mer Wilna Valdas Benkunskas.

Zdaniem mera litewskiej stolicy, szczególnie dużo uwagi należy poświęcić niezależności energetycznej. „W tym miejscu jesteśmy kategoryczni – musimy dążyć, by miasto korzystało z odnawialnych źródeł energii oraz nie było zależne od paliw kopalnych“, – powiedział V. Benkunskas.

Green Vilnius

Dokonując oceny miast, uwzględnia się 7 obszarów, istotnych dla jakości życia mieszkańców miast – jakość powietrza, wody, gospodarka odpadami, rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym, poziom hałasu, promocja różnorodności biologicznej oraz dostosowanie się do zmian klimatu. Komisja niezależnych ekspertów podejmuje decyzję jakie miasto zostanie zieloną stolicą.

Tytuł Zielonej Stolicy jest prestiżową nagrodą oraz międzynarodowym uznaniem dla miast tworzących środowisko bardziej przyjazne zarówno dla przyrody, jak i mieszkańców. Nadanie tego tytułu jest czymś w rodzaju międzynarodowej trybuny dla szerzenia wiedzy o realizowanej przez miasto polityce, dzielenia się doświadczeniem, bycia przykładem dla innych miast, także jest pomocne w przyciąganiu nowych inwestycji oraz ubieganiu się o środki finansowe z unijnych funduszy z zakersu ochrony środowiska. Zielona stolica otrzymuje finansowanie unijne w wysokości 600 tys. EUR na przedsięwzięcia na skalę UE.

Spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń wybiera się 10 kandydatów do tytułu Zielonej Stolicy Europy. Spośród nich trzy miasta z najlepszymi wynikami zostają finalistami.

Małą Zieloną Stolicą Europy zostały włoskie miasto Treviso oraz hiszpańskie miasto Viladecans. O tytuł Małej Zielonej Stolicy Europy czyli nagrodę Miasta Zielonego Liścia mogą ubiegać się miasta, w których mieszka od 20 tys. do 100 tys. mieszkańców.

Wybory Zielonej Stolicy Europy są organizowane przez Komisję Europejską od 2008 r. Pomysł ten, mający na celu zachęcanie miast do bycia bardziej przyjaznym dla środowiska oraz do tworzenia zdrowszego środowiska dla swych mieszkańców, zrodził się z protokołu wzajemnych ustaleń, podpisanego przez piętnaście europejskich miast.

Sztokholm jako pierwszy zdobył tytuł Zielonej Stolicy Europy w poprzednim dziesięcioleciu. W roku bieżącym Zieloną Stolicą Europy jest Tallin, a w 2024 r. zostanie nim hiszpańska Valencia. Zielone Stolice stają się częścią składającej się z 36 miast Sieci Zielonych Stolic i kontynuują współpracę w zakresie realizacji ambitnych pomysłów rozwoju miast.

Wydział Komunikacji, vrt@vilnius.lt