Wilno na drodze do zrównoważonego rozwoju: przedszkole i stare bloki mieszkalne staną się wzorem do naśladowania

Agencja Zarządzania Projektami Środowiskowymi (EPVA) zatwierdziła wnioski Samorządu Miasta Wilna dotyczące modernizacji przedszkola “Justinukas” zlokalizowanego przy ul. Taikos 99 oraz dwóch budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Tuskulėnų 6 i ul. Antakalnio 91. Oczekuje się, że projekty te staną się punktem wyjścia i modelem dla zastosowania zasad renowacji modułowej (panelowej) na Litwie.

Modułowa lub panelowa renowacja – bardziej zrównoważona i szybsza

W UE “zielone budownictwo”, podobnie jak procesy renowacji skoncentrowane na poprawie efektywności energetycznej starych budynków, wiąże się z oszczędnością pieniędzy i zmniejszeniem wpływu na zmiany klimatyczne. Ponieważ renowacja modułowa jest w większości wykonana z paneli drewnianych, jest uważana za bardziej “przyjazną” dla środowiska.

Adam Bužinskas, dyrektor administracji samorządu miasta Wilna, zauważa, że na tempo renowacji w Wilnie wpływają różne czynniki. “Jednym z nich jest sezonowość. Procesy renowacyjne zatrzymują się zimą, więc alternatywne rozwiązania, takie jak renowacja budynków za pomocą paneli, mogą rozwiązać ten problem. Mamy nadzieję, że ten rodzaj renowacji przyspieszy proces w stolicy i że inne litewskie miasta pójdą za tym przykładem” – mówi A. Bužinskas.

Według Eglė Randytė, szefowej przedsiębiorstwa użytku publicznego “Atnaujinkime miestą”, renowacja modułowa jest jedną z alternatyw dla zmniejszenia wpływu sektora budowlanego na zmiany klimatyczne. “Ponadto, podczas modernizacji bloków mieszkalnych, panele dla konkretnego budynku są produkowane w fabryce. Oznacza to, że są one instalowane na miejscu bez konieczności stosowania rusztowań i izolacja elewacji może być wykonana znacznie szybciej” – mówi. – Złożyliśmy cztery wnioski do Agencji Zarządzania Projektami Środowiskowymi (EPVA) na renowację modelowych budynków testowych zgodnie z kryteriami określonymi w zaproszeniu do składania wniosków: trzy na bloki mieszkalne i jeden na przedszkole. Cieszymy się, że nasze doświadczenie w zarządzaniu różnymi projektami zostało wzięte pod uwagę i że trzy z czterech wniosków zostały rozpatrzone pozytywnie. Nie możemy się doczekać, kiedy będzie mogli przyczynić się do wprowadzenia nowego modelu renowacji na Litwie” – mówi.

Modułowa (panelowa) renowacja jest od dawna praktykowana na całym świecie. Istnieje wiele doskonałych przykładów renowacji w Niemczech, Holandii, Francji, Estonii i innych krajach europejskich. Renowacja panelowa ma na celu zmniejszenie zapotrzebowania na konwencjonalną infrastrukturę, ograniczenie transportu i logistyki oraz, co najważniejsze, dostosowanie budynków do wyższych standardów efektywności energetycznej.

3,4 mln euro na przedszkole, 2,5 mln euro na bloki demonstracyjne i 2,5 mln euro na bloki mieszkalne.

Przedszkole “Justinukas” w dzielnicy Justiniškės otworzyło swoje podwoje w 1985 roku. Budynek nie był remontowany od czasu jego budowy i jest w złym stanie technicznym.

System inżynieryjny (rurociągi) jest zużyty i nie nadaje się już do długotrwałego użytkowania, nie ma systemu wentylacji, elewacja wymaga odnowienia, dach wymaga izolacji i naprawy, a drzwi wymagają wymiany. Oczekuje się, że modernizacja zmieni przedszkole nie do poznania: zadba się o ogólny wygląd przedszkola, stare rury i oświetlenie, przestrzenie wewnętrzne, wejście dla osób niepełnosprawnych. Na dachu przedszkola zostanie również zainstalowana elektrownia słoneczna. Całkowitą wartość inwestycji szacuje się na około 3,4 mln euro. Zostanie on zrealizowany przy wsparciu finansowym Agencji Zarządzania Projektami Środowiskowymi i Samorządu Miasta Wilna.

Po remoncie placówka edukacyjna dla dzieci osiągnie klasę energetyczną A, z całkowitą oszczędnością energii cieplnej na poziomie co najmniej 60%.

Na renowację dwóch modelowych testowych bloków mieszkalnych przeznaczono około 2,5 miliona euro.  Jeden z nich został zbudowany w 1986 r., a drugi – w 1965 r. Oba budynki od dawna “wymagają” zadbania i stałej konserwacji. Oczekuje się, że po modernizacji oba osiągną klasę energetyczną A i zaoszczędzą ponad 70% energii cieplnej.