Nowy system sortowania odpadów w Wilnie od 2024 r.: co powinni wiedzieć mieszkańcy?

konteineriai

Fot. S. Žiūra

Od 1 stycznia 2024 r. mieszkańcy Wilna będą musieli sortować nie tylko plastikowe, papierowe, metalowe i szklane opakowania oraz surowce wtórne, ale także odpady żywnościowe. Mieszkańcy stolicy będą proszeni o zbieranie ich w domu w oddzielnych pojemnikach z pomarańczowymi workami, które następnie będą wyrzucane do pojemników na mieszane odpady komunalne. Pozwoli to na identyfikację tych odpadów przez wileńskie urządzenia mechaniczno-biologicznego przetwarzania (MBT), oddzielenie ich od ogólnego strumienia i znacznie skuteczniejsze przetwarzanie.

Nowy system będzie wprowadzany etapami

Przejście na sortowanie odpadów spożywczych w Wilnie odbędzie się w kilku etapach. W pierwszej fazie, począwszy od stycznia przyszłego roku, posortowane odpady żywnościowe w pomarańczowych workach będą musiały być umieszczane we wspólnych pojemnikach na odpady zmieszane. W wileńskim MBA zostaną one oddzielone od innych odpadów i przekształcone w kompost, a worki zostaną poddane recyklingowi. W przyszłości do zbierania odpadów żywnościowych będą używane oddzielne pojemniki.

“Zmiany te dotkną dużą część gospodarstw domowych w Wilnie, dlatego wprowadzamy je stopniowo, rozumiejąc, że zapoznanie się z nimi i ukształtowanie nowych nawyków mieszkańcom Wilna zajmie trochę czasu. Wdrażając zmiany etapami, unikniemy znacznego wzrostu kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów, który byłby spowodowany obsługą dodatkowych pojemników na odpady żywnościowe. Przejdziemy na korzystanie z tych pojemników w przyszłości, po osiągnięciu masy krytycznej populacji sortującej odpady żywnościowe”, – mówi Adomas Bužinskas, dyrektor administracji miasta Wilna.

Według niego wybrany w Wilnie model gospodarki odpadami żywnościowymi sprawdził się nie tylko w krajach skandynawskich, ale także na Litwie – podczas projektu pilotażowego mieszkańcy Ukmergė zaczęli z powodzeniem sortować odpady żywnościowe w ten sposób.

Zapewnienie narzędzi do sortowania dla mieszkańców Wilna

Aby przejście na nowy system sortowania odpadów żywnościowych było jak najłatwiejsze, od grudnia tego roku planowane jest zapewnienie mieszkańcom Wilna środka do segregacji odpadów żywnościowych: pomarańczowych jednorazowych worków wykonanych w co najmniej 90 proc. z materiałów pochodzących z recyklingu, o długotrwałym użytkowaniu i pojemności 7 litrów. Pomarańczowe worki można wygodnie umieszczać w pojemnikach, aby segregować odpady żywnościowe w domu, a następnie wyrzucać je wraz z torbą do kontenerów na zmieszane odpady komunalne.

Worki i pojemniki będą dostępne od grudnia w samorządzie miasta Wilna, stołecznych starostwach i wileńskich punktach zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Dokładne lokalizacje punktów dystrybucji narzędzi do segregacji odpadów żywnościowych oraz inne istotne informacje można znaleźć na stronie internetowej www.atliekuetiketas.lt.

Udział realizacji zmian w całej UE

Litewskie gminy są zobowiązane do oddzielnego gospodarowania odpadami żywnościowymi od 2024 r. na mocy litewskiego ustawodawstwa, a te zmiany zostały zainicjowane przez dyrektywę UE, która została wdrożona przez wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej (UE). Oddzielenie odpadów żywnościowych od całego strumienia pozwala na zwiększenie ogólnej wydajności recyklingu, ochronę zasobów naturalnych, zmniejszenie ilości odpadów żywnościowych i wykorzystanie potencjału wtórnego wykorzystania odpadów żywnościowych.

“Segregacja odpadów żywnościowych jest ważna z punktu widzenia środowiska, gospodarki i społeczeństwa. Selektywna zbiórka i zarządzanie odpadami żywnościowymi wykorzystuje ich potencjał i oszczędza zasoby. Odpady żywnościowe są naturalnym nawozem, surowcem i mogą być wykorzystywane do produkcji energii z biogazu lub kompostu. Ponadto, oddzielając odpady żywnościowe od innych odpadów, nie zanieczyszczają one zmieszanych odpadów komunalnych, które trafiają do strumienia, co zwiększa potencjał skutecznego recyklingu pozostałych odpadów” – mówi Tomas Vaitkevičius, dyrektor Centrum Gospodarki Odpadami Okręgu Wileńskiego (VAATC).

Ma on nadzieję, że mieszkańcy miasta szybko dostosują się do nowego systemu sortowania odpadów i docenią jego liczne zalety. Jednocześnie ma nadzieję, że zachęcanie do selektywnej segregacji odpadów żywnościowych jeszcze bardziej podniesie świadomość mieszkańców miasta na temat marnowania żywności i ilość odpadów żywnościowych zacznie spadać w dłuższej perspektywie.

Co powinni wiedzieć mieszkańcy Wilna?

Gdzie mogę odebrać pomarańczowe worki i pojemniki (kubły)?:Począwszy od grudnia (dokładne daty zostaną podane później) materiały do sortowania odpadów żywnościowych będą dostępne do odbioru w samorządzie miasta Wilna, starostwach i wileńskich punktach zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Od stycznia 2024 r. planowana jest dodatkowa dystrybucja w miejscach często odwiedzanych przez mieszkańców, takich jak parkingi dużych centrów handlowych w Wilnie. Mapa przedstawiająca dokładną lokalizację punktów dystrybucji znajduje się na stronie www.atliekuetiketas.lt. Zachęcamy mieszkańców miasta do solidarności i zadbania o swoich krewnych, sąsiadów i przyjaciół, którzy nie są w stanie samodzielnie odebrać pojemników i worków na odpady żywnościowe.

Co wrzucać do pomarańczowych worków: Wyrzucaj żywność, która nie nadaje się już do spożycia (pamiętaj, aby ją rozpakować), obierki, skórki, tarki, fusy po kawie i herbacie, torebki po herbacie, rośliny domowe i ich części, ręczniki papierowe i serwetki, suplementy diety, które nie nadają się już do spożycia (pamiętaj, aby je rozpakować) oraz inne odpady organiczne, ulegające biodegradacji.

Co zrobić z zapełnionym pomarańczowym workiem? Po zebraniu odpadów żywnościowych napełniony pomarańczowy worek należy szczelnie zawiązać podwójnym węzłem (aby zapobiec rozsypaniu) i wyrzucić do pojemnika na mieszane odpady komunalne.

Czy nowy system będzie dodatkowo kosztował mieszkańców miasta: Od 1 stycznia 2024 r. rachunki mieszkańców Wilna za gospodarowanie odpadami nieznacznie wzrosną. Wzrost ten będzie jednak spowodowany nie tylko nowym systemem gospodarowania odpadami żywnościowymi, ale także ogólnymi rosnącymi kosztami gospodarowania odpadami w Wilnie. Mieszkańcy nie poniosą żadnych dodatkowych kosztów związanych ze zbiórką i wywozem odpadów żywnościowych.

Więcej informacji na temat nowego systemu sortowania odpadów w Wilnie: www.atliekuetiketas.lt