W poniedziałek w stolicy rozpoczyna się ponowne głosowanie w wyborach sołtysów

Vilnius

Fot. Saulius Žiūra

Tylko niewielka liczba sołtysów została wybrana w pierwszej turze, dlatego mieszkańcy stolicy są zapraszani od poniedziałku do ponownego głosowania. Głosowanie potrwa od 30 października do 20 listopada. Głosowanie odbędzie się zarówno elektronicznie, jak i w starostwach. Zwycięzcą ponownego głosowania zostanie kandydat z największą liczbą głosów.

“W porównaniu z wyborami sołtysów w 2019 r. frekwencja jest znacznie niższa. Mieszkańcy Wilna mają nawet możliwość głosowania elektronicznego, ale frekwencja jest niska. Wystarczy zalogować się na portalu do głosowania i oddać głos. Każdy powinien być obywatelem i angażować się w sprawy miasta. Powinniśmy skorzystać z okazji, aby mieć własnego przedstawiciela-pośrednika do kontaktów z miastem w sprawach ważnych dla społeczności” – mówi Daiva Mikulskienė, doradca Grupy Rozwoju Organizacyjnego Administracji Samorządu Wilna, która zachęca nas do bycia aktywnymi obywatelami i oddania głosu.

W pierwszym głosowaniu w wyborach sołtysów wybrano tylko 18 sołtysów ze 146 gmin. W niektórych gminach wybory musiały zostać natychmiast unieważnione, ponieważ nie zgłosił się żaden kandydat. W Wilnie nie odbyły się one aż w 43 gminach. W starostwie Naujininkai kandydowało najwięcej osób – 18 (z których wybrano 3), natomiast w starostwie Paneriai frekwencja wyborcza była najwyższa – 775 wyborców, co stanowi 8,43% ogółu głosujących w starostwie Paneriai.

Według Mikulskienė trudno powiedzieć, dlaczego istnieje tak pasywne podejście do kandydowania na urząd, ponieważ stanowisko sołtysa jest tak naprawdę pierwszym krokiem w kierunku większych ambicji.

“Być może mieszkańcy boją się wyjść z inicjatywą, być może zastanawiają się czy uzyskają poparcie obywateli. Mieszkańcy już oczekują od kandydata rozwiązania konkretnego problemu, np. naprawy pękniętego rurociągu. Jednak sołtys nie jest decydentem, ale prawnym przedstawicielem mieszkańców danego obszaru, który pośredniczy w kontaktach z administracją miejską, zbierając odpowiednie informacje i opinie mieszkańców oraz przedstawiając je władzom miasta”, – przedstawiciel samorządu Wilna zastanawia się nad brakiem kandydatów.

W pierwszej turze wyborów sołtysów zagłosowało łącznie 4 825 mieszkańców – 1,26% wszystkich uprawnionych do głosowania w stolicy. Aby wybory zostały uznane za przeprowadzone, co najmniej 5% ogółu uprawnionych mieszkańców musiało zagłosować w pierwszej turze, a co najmniej jeden kandydat musiał zostać zarejestrowany. Pełne statystyki i wyniki wyborów można znaleźć tutaj.

Ponowne głosowanie w 128 okręgach odbędzie się między 30 października a 20 listopada. Tylko kandydaci, którzy startowali w pierwszej turze są uprawnieni do ponownego kandydowania.

Nowi kandydaci będą mogli startować w gminach, w których wybory zostaną zorganizowane od nowa (43).

Uprawnionymi do głosowania w wyborach samorządowych są wszystkie osoby pełnoletnie, które zadeklarowały miejsce zamieszkania w gminie wyborczej, w której odbywają się wybory.

Więcej informacji: tapkseniunaiciu.lt