Deklarowanie miejsca zamieszkania przez obcokrajowców w Wilnie

Jesteś obcokrajowcem i chcesz zadeklarować swoje miejsce zamieszkania w Wilnie? To łatwe.

Jeżeli nie posiadasz zezwolenia na pobyt na Litwie, informacje o Twoim miejscu zamieszkania w Wilnie należy podać podczas wypełniania wniosku o zezwolenie na pobyt na Litwie i przedłożenia go w Departamencie Migracji. Możesz dowiedzieć się, jak to zrobić tutaj: https://www.migracija.lt/faq. Deklaracja miejsca zamieszkania (dalej – Deklaracja) nie musi być wypełniana osobno. Zadeklarowania miejsca zamieszkania dokona Departament Migracji, nie ma potrzeby występowania do innych organów.

Jeśli już posiadasz zezwolenie na pobyt na Litwie i chcesz zadeklarować swoje miejsce zamieszkania w Wilnie lub je zmienić – można to zrobić w swoim starostwie (adresy i kontakty tutaj: www.vilnius.lt/seniunijos, WAŻNE! Mieszkańcy starostwa Šnipiškės są obsługiwani w Urzędzie Miasta Wilna, pod adresem Konstitucijos pr. 3, Wilno, e-mail savivaldybe@vilnius.lt) lub wysłać niezbędne dokumenty e-mailem lub pocztą zwykłą. Formularz deklaracji tutaj LT (wypełnić można wersję litewską, wersje EN, RU, PL służą jedynie jako przykład, aby się zorientować, gdzie co wpisać).

 

Wybierz, która metoda jest dla Ciebie wygodniejsza:

Jeśli chcesz przyjść do starostwa w Wilnie z właścicielem lokalu (lub sam, gdy jesteś właścicielem*) – miej dokumenty tożsamości i zezwolenie na pobyt na Litwie.

Chcesz przesłać dokumenty e-mailem lub pocztą zwykłą – miej wypełnioną i podpisaną Deklarację, kopię paszportu i zezwolenia na pobyt na Litwie, kopię umowy najmu/użyczenia lub zgodę właściciela na zamieszkanie w lokalu (gdy lokal nie jest Twoją własnością*) (wymagane, gdy nie ma potwierdzenia właściciela w pkt. 13 Deklaracji, a jeśli właściciel złożył podpis w pkt. 13 – wymagana jest również kopia jego dokumentu tożsamości). Wyślij to wszystko na adres swojego starostwa, zeskanuj lub zrób zdjęcie i wyślij e-mailem.

* Uwaga! Jeśli jesteś właścicielem lokalu, nie musisz dostarczać ani przesyłać kopii tytułu własności.

Jeśli masz małoletnie dzieci (poniżej 18 lat) lub jesteś rodzicem adopcyjnym i chcesz zadeklarować ich miejsce zamieszkania, należy wypełnić osobną deklarację dla każdego dziecka i dołączyć do pozostałych dokumentów opisanych powyżej. WAŻNE! Miejsce zamieszkania dzieci jest deklarowane wraz z jednym z rodziców (rodziców adopcyjnych, opiekunów) zgodnie z ich decyzją (jeżeli jest deklarowane pod różnymi adresami).

 

Deklarowanie miejsca zamieszkania obywateli Republiki Litewskiej w Wilnie –

www.vilnius.lt/deklaravimas (tylko w języku litewskim).

 

Najczęściej zadawane pytania (FAQ):

 1. Czy obcokrajowiec może zadeklarować miejsce zamieszkania na podstawie wizy?
  Nie, nie może. Deklarację można złożyć tylko mając zezwolenie na pobyt na Litwie.
 2. Czy obcokrajowiec musi najpierw zadeklarować miejsce zamieszkania, a dopiero później uzyskać zezwolenie na pobyt na Litwie?
  Nie, obcokrajowiec musi uzyskać zezwolenie na pobyt na Litwie i dopiero wtedy zadeklarować miejsce zamieszkania.
 3. Jak zadeklarować miejsce zamieszkania studentowi z zagranicy?
  Obcokrajowiec przyjeżdżający na studia do Republiki Litewskiej musi uzyskać zezwolenie na pobyt w Republice Litewskiej oraz zgodę administracji internatu na zameldowanie się w nim. Deklaracja miejsca zamieszkania jest składana do starostwa według adresu zamieszkania.
 4. Czy chcąc zadeklarować miejsce zamieszkiwania małoletniego obcokrajowca wymagana jest odrębna zgoda właściciela lokalu?
  Zadeklarowanie miejsca zamieszkania małoletniego dziecka nie wymaga osobnej zgody właściciela lokalu. Miejsce zamieszkania małoletnich dzieci jest deklarowane wspólnie z jednym z rodziców (rodzicem adopcyjnym, opiekunem), ale dziecko musi mieć zezwolenie na pobyt na Litwie.
 5. Jeżeli jestem obywatelem innego państwa i zadeklarowałem swoje miejsce zamieszkania w Republice Litewskiej, to czy w przypadku wyjazdu z Republiki Litewskiej muszę zgłosić swój wyjazd?
  Obcokrajowiec, który zadeklarował miejsce zamieszkania w Republice Litewskiej i zamierza wyjechać na okres dłuższy niż 180 dni, musi zgłosić swój wyjazd z Republiki Litewskiej. Można to zrobić kontaktując się ze swoim starostwem.
 6. Czy obcokrajowiec może złożyć deklarację miejsca zamieszkania drogą elektroniczną zamawiając e-usługę za pośrednictwem https://www.epaslaugos.lt/?
  Nie, nie może.
 7. W jaki sposób obcokrajowiec może uzyskać zaświadczenie o zadeklarowanym miejscu zamieszkania w Wilnie?
  Musi złożyć wniosek do swojego starostwa, na którego terytorium został zameldowany. Osoba musi okazać zezwolenie na pobyt na Litwie i wypełnić wniosek (do wypełnienia na miejscu) o wydanie zaświadczenia. Zaświadczenie wydawane jest tego samego dnia. Innym sposobem jest napisanie w swobodnej formie wniosku, podpisanie go, załączenie kopii zezwolenia na pobyt na Litwie i wysłanie e-mailem do swojego starostwa. Zaświadczenie jest przesyłane e-mailem w ciągu 3 dni roboczych.
 8. Jeżeli obcokrajowiec chce zadeklarować miejsce zamieszkania w innym mieście na Litwie niż Wilno, gdzie należy złożyć wniosek?
  Obcokrajowiec chcący zadeklarować miejsce zamieszkania w innym mieście Republiki Litewskiej (nie w Wilnie) musi złożyć wniosek do starostwa miasta lub okręgu, na którego terytorium zamierza mieszkać i chce zadeklarować swoje miejsce zamieszkania.
 9. Czym jest starostwo? Jak dowiedzieć się, na terytorium jakiego starostwa mieszkam / będę mieszkać?
  Wilno ma 21 dzielnic – 21 starostw. Łatwo to można sprawdzić, należy wpisać adres lokalu, w którym mieszkasz/będziesz mieszkać w prawym górnym rogu mapy i kliknąć na niego. W lewym dolnym rogu mapy zobaczysz nazwę starostwa (dzielnicy).
  Mapa starostw (poniżej) i kontakty www.vilnius.lt/seniunijos.