Search Icon

Struktura i kontakty

Często zadawane pytania

Zgłoś problem w mieście

Wstęp do przedszkola

Oświadczenie o miejscu zamieszkania

Weryfikacja statusu dokumentu

Bezpieczne miasto

W tym roku w stolicy zmniejszyła się liczba pożarów

W ciągu dziewięciu miesięcy w Wilnie zmniejszyła się liczba pożarów o 8,7%, a liczba osób rannych lub martwych z powodu pożarów jest mniejsza niż rok temu: W miesiącach od stycznia do września 2017 r. zginęło o 28,6% oraz zostało rannych o 51,4% mniej niż w roku 2016.

Zmniejszenie liczby pożarów na otwartych przestrzeniach spowodowane jest warunkami pogodowymi, takimi jak chłodna i wilgotna pogoda. Zauważalne jest, że osoby coraz częściej ostrożnie zachowują się z ogniem. Mieszkańcy starają się przestrzegać zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego, przez co zmniejszyła się liczba pożarów w  pomieszczeniach. Do wzrostu świadomości społeczeństwa przyczyniła się Wileńska Komenda Straży Pożarnej, która stale prowadzi działania prewencyjne, edukuje społeczeństwo w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, przeprowadza techniczne kontrole przeciwpożarowe obiektów oraz inne działania edukacyjne i zapobiegawcze.

Po ocenie okresu miesięcy od stycznia do września zauważono, że największa liczba pożarów – więcej niż 190, miała miejsce w maju.  Statystyka pożarów w marcu (180), kwietniu (170) i w czerwcu (150) jest nieznacznie mniejsza od statystyki liczby pożarów w maju. Niestety, nie udało się uniknąć ofiar pożaru. W styczniu, maju oraz we wrześniu z powodu pożarów zginęło 5 osób.

W celu uniknięcia ofiar, zadbania o zdrowie oraz bezpieczeństwo w środowisku domowym należy ostrożnie obchodzić się ze sprzętem gazowym. Aby uniknąć poważnych konsekwencji, należy przestrzegać zasad użytkowania i obsługi urządzeń elektrycznych, pieców, kominków i kominów.

Głównymi przyczynami pożaru nadal są:

– pożar spowodowany np. podpaleniem;

– nieostrożne zachowanie osób (np. nieostrożne gotowanie, włączone przybory elektryczne lub pozostawione palące się świecie, zabawy dzieci, nieostrożne palenie);

– wady instalacji elektrycznej.

Wiedząc przyczyny pożarów, posiadając autonomiczne czujniki dymu i nabywając gaśnicę, a także stosując się do poniższych zaleceń, ochronisz swój dom przed pożarem:

Jeśli nie udało się uniknąć pożaru, natychmiast powiadom domowników, niech wszyscy opuszczą pomieszczenie i zadzwoń na ogólny numer alarmowy 112.

Samorząd miasta Wilna pragnie podziękować Wileńskiej Komendzie Straży Pożarnej za aktywną działalność prewencji przeciwpożarowej, a mieszkańców miasta pragnie zachęcić do zwracania większej uwagi na własne bezpieczeństwo.

Mer Wilna

Wilno przez wiele wieków było i jest miastem wspólnoty wolnych obywateli, w którym doskonale połączona jest wspaniała historia, przyroda i kreatywność. Moim celem jest kontynuacja rozpowszechnienia ducha wolności i kreatywności, aby Wilno stało się źródłem dobroci i inspiracji mieszkańcom Wilna, Litwy i Europy. ❯❯❯
Porządek obrad

Priorytety samorządu

  • Tworzenie i wdrożenie wizji strategicznej miasta
  • Zapewnienie mieszkańcom najlepszej jakości usług
  • Przyciągnąć inwestycje do miasta, które tworzą dobrze opłacane miejsca pracy
  • Działać transparentnie, szybko i być otwartym mieszkańcom, gościom, inwestorom