Finanse i aktywa

Korzyść nieruchomości mieszkańcóm – Rada zatwierdziła strategię zarządzania nieruchomością

Samorząd stołeczny, który rok temu rozpoczął optymizację decyzji zarządzania nieruchomością i finansami oraz publicznie ujawniła wszystkie dane dotyczące posiadanych nieruchomości podjęła ważną decyzję – zatwierdziła nową miejską strategię zarządzania nieruchomościami. Właściwe zarządzanie nieruchomością i największy zwrot społeczny i ekonomiczny dla mieszkańców jest priorytetem strategii.

Samorząd oraz kontrolowane przez jego firmy w Wilnie posiadają lokale, budynki, konstrukcje inżynieryjne, na których utrzymanie w ciągu roku było przeznaczane 16,75 milionów Euro. Użyczając lub wynajmując pomieszczenia w korzystnych warunkach Samorząd wsparł różne organizacje na sumę większą niż 3,3 milionów Euro.

Gdy Administracja w 2015 r. rozpoczęła przegląd nieruchomości Samorządu okazało się, że niektóre obiekty już dawno mogły zostać wysprzedane, lecz nie były dodane do listy sprzedaży. Lista została zmieniona i potwierdzona przez Radę oraz cały czas jest aktualizowana. Samorząd w chwili obecnej wystawia na sprzedaż nieruchomość, która nie tylko niezaspokaja potrzeby mieszkańców,  lecz też której utrzymanie kosztuje.

Strategia przewiduje sprzedaż nieruchomości w czasie licytacji na żywo lub za pośrednictwem internetu w celu zwiększenia kanałów informacyjnych potencjalnym nabywcom. Samorząd już podpisał umowę z Centrum Rejestru o zakup nieruchomości w czasie e-licytacji. Taki rodzaj sprzedaży jest przejrzysty i efektywny, upraszcza procedurę zakupu nieruchomości. Samorząd miasta Wilna – pierwsza ze wszystkich samorządów na Litwie, która wystawiła nieruchomość na licytację za pośrednictwem platformy www.evarzytines.lt

Poprzez optymalizację zarządzanej nieruchomości Samorząd opracował szereg środków: inwentaryzację i rejestrację wcześniej niezarejestrowanej nieruchomości na imię Samorządu, podzielenie jej na wykorzystanie potrzeb i funkcji Samorządu (prawo zaufania, użytkowanie i korzystny wynajem) – wynajem w cenach rynkowych oraz sprzedaż. Przy podejmowaniu decyzji o korzystnych warunkach najmu, celem będzie wybranie największej korzyści społecznej i dostawcy usług o najwyższej wartości dodanej. Umocni to również kontrolę umów i windykację długów. Celem jest zapewnienie, że cała nieruchomość Samorządu jest prawidłowo zarządzana przez jedną instytucję (administratora).

Strategia przewiduje stworzenie i wdrożenie scentralizowanego systemu informacji o zarządzaniu nieruchomościami, który umożliwi szczegółową analizę danych. Informacje o nieruchomościach Samorządu będą wyczerpujące i publiczne. Wszyscy będą mogli wyrazić swoją opinię na temat korzystania z nieruchomości.

Od ubiegłego roku Samorząd opublikował informację o posiadanej nieruchomości – użyczenie, umowy o wynajem (komu Samorząd wynajmuje ar za ile) – https://goo.gl/vRHpVa

Mapa: http://vplanas.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=36ea2e796dec46149a4b5274a7891df9

Mer Wilna

Wilno przez wiele wieków było i jest miastem wspólnoty wolnych obywateli, w którym doskonale połączona jest wspaniała historia, przyroda i kreatywność. Moim celem jest kontynuacja rozpowszechnienia ducha wolności i kreatywności, aby Wilno stało się źródłem dobroci i inspiracji mieszkańcom Wilna, Litwy i Europy. ❯❯❯
Porządek obrad

Priorytety samorządu

  • Tworzenie i wdrożenie wizji strategicznej miasta
  • Zapewnienie mieszkańcom najlepszej jakości usług
  • Przyciągnąć inwestycje do miasta, które tworzą dobrze opłacane miejsca pracy
  • Działać transparentnie, szybko i być otwartym mieszkańcom, gościom, inwestorom